Ludwigsthal, czyli dzisiejszy Piasek

PisekObrazLubsza, obecnie wieś licząca ok. 1000 mieszkańców, w latach swojej świetności w XVIII w. obejmowała rozległe tereny. Posiadała także tzw. kolonie (związane z pruską akcją kolonizacyjną na Górnym Śląsku), czyli nowe miejscowości zakładane na obszarze Lubszy przez właścicieli lubszeckich gruntów. Jedną z nich był  dzisiejszy Piasek. W tym roku mija 260 lat od momentu akceptacji przez pruskiego króla wniosku hrabiego Ludwiga von Puckler o założenie gminy ewangelickiej, Ludwigsthal.

Nazwa kolonii, nadana na cześć jej założyciela, była tylko oficjalna; miejscowa ludność używała określenia lubszecki Piasek, a potem tylko Piasek lub Piosek. Rocznica powstania miejscowości zbiega się z obchodami 700-lecia Lubszy. A ponieważ początki Piasku są z Lubszą nierozerwalnie związane, historia Piasku jest też historią Lubszy. Wszystkim zainteresowanym tym tematem polecamy artykuł historyka, Bernarda Szczecha, który ukazał się lipcowym numerze miesięcznika „Szlaki” (nr 7/2014), pt. „Ludwigsthal, czyli dzisiejszy Piasek”, dostępny także w wersji internetowej. Oto fragment:
Król, na prośbę o to, żeby hrabia mógł w Lubszy zbudować swój własny ewangelicki zbór (…) aby nowo osadzeni poddani zostali uniezależnieni od rzymsko-katolickiej parafii w Lubszy, wyraził zgodę 7 grudnia 1754 roku. Już w następnym roku przystąpiono do prac budowlanych. Wzniesiono drewniany zbór i szkołę oraz założono cmentarz. Niestety piorun zniweczył dzieło. Zbór spłonął. Obecny wzniesiono w latach 1758-1760, zaś w stulecie założenia wspólnoty w 1865 roku nadbudowano kościelną wieżę.

Więcej interesujących informacji znaleźć można w artykule, wystarczy kliknąć tutaj: „Szlaki” nr 7/2014 str. 6.
Ponadto, 7 września 2014 roku o godz. 18:00 w sali OSP Piasek odbędzie się spotkanie inaugurujące jubileusz Piasku. W planie m. in. prelekcja Bernarda Szczecha oraz wystąpienie Janusza Paczocha – historyka, byłego mieszkańca Piasku. Zapraszamy!

(AK)
Źródło: „Szlaki” Miesięcznik KZK GOP, nr 7/2014
Zdjęcie kościoła ze strony Wikipedia