Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej już działa

paragrafOd początku stycznia 2016 roku w siedzibie Urzędu  Miejskiego w Woźnikach można korzystać z usług bezpłatnego punktu pomocy prawnej. Powstanie punktu jest efektem wejścia w życie ustawy przygotowanej w sierpniu 2015 roku przez Ministerstwo Sprawiedliwości, zakładającej stworzenie ogólnopolskiego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Punkt będzie czynny w następujących dniach:
środy od 8:30 do 12:30 – porad prawnych udzielać będzie radca prawny z Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu
piątki od 11:45 do 15:45 – pomoc prawną świadczyć będzie adwokat z Okręgowej Rady Adwokackiej w Częstochowie.

Kto będzie mógł skorzystać z punktów darmowej pomocy prawnej?
– młodzież do 26. roku życia,
– seniorzy po ukończeniu 65 lat,
– osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
– kombatanci, weterani
– osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
– zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

 Jaką pomoc będzie można uzyskać?
Pomoc udzielana ma być w zakresie prawa pracy, przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, spraw karnych, administracyjnych, ubezpieczenia społecznego, spraw rodzinnych, cywilnych i podatkowych. Polegać ma na udzielaniu informacji o stanie prawnym i przysługujących uprawnieniach lub obowiązkach, wskazywaniu sposobu rozwiązywania problemu prawnego czy pomocy w sporządzeniu projektu pisma (z wyłączeniem pism procesowych).
Wykluczone z poradnictwa będzie prawo celne, dewizowe, handlowe oraz sprawy dotyczące działalności gospodarczej.

źródło: www.wozniki.pl