Wystawa muzealna w lubszeckim kościele

BSzczechZ okazji uroczystych obchodów 700. urodzin Lubszy, w Kaplicy św. Antoniego, w kościele p.w. św. Jakuba Starszego w Lubszy udostępniona zostanie wystawa archiwaliów i „aparatów” kościelnych pochodzących nawet z XVI wielu, odnalezionych na terenie parafii. Ekspozycję zebrał, przygotował i opisał Bernard Szczech (na zdj.), pochodzący z Lubszy historyk, znawca jej dziejów. Prezentowane materiały i archiwalia pochodzą zarówno z jego osobistych zbiorów, jak również z zasobów parafii udostępnionych dzięki uprzejmości proboszcza Lucjana Kolorza.

Wystawa prezentuje się okazale, większość eksponatów zabezpieczona jest w pięciu, specjalnie na tę okazję przygotowanych gablotach, ufundowanych przez właściciela piekarni – Marka Majchrzyka oraz Starostę Lublinieckiego – Joachima Smyłę.
Ekspozycja zawiera m.in. archiwalne księgi urodzeń, zgonów i ślubów,  z których najstarsze pochodzą z 1707 roku; księgi inwentarzowe (księgi przychodów i rozchodów, czy jak dawniej określano – odchodów sic!). Obejrzeć można także oryginalne księgi kościelne, mszały i modlitewniki sprzed dwóch wieków, partytury chóru kościelnego oraz lubszeckiego Towarzystwa Śpiewu „Lutnia” z okresu międzywojennego. Cennymi pamiątkami są spisane ręką samego Józefa Lompy pergaminowe dokumenty dotyczące remontu wieży kościelnej w latach 1823-24 oraz budowy dawnej kaplicy św. Antoniego w 1829 roku – zostały one odnalezione podczas remontu wieży w 1990 roku w gałce umieszczonej pod krzyżem, a wcześniej przez 73 lata spoczywały w gałce wieżyczki kaplicy św. Antoniego.
Ważnym eksponatem jest kielich mszalny z XVI wieku oraz inne później datowane zabytkowe kielichy, naczynia liturgiczne, pacyfikały (czyli relikwiarze) z relikwiami, ampułki, jak również cenna monstrancja z 1815 roku wykonana przez znanego wówczas złotnika z Raciborza o nazwisku Schwartz.
Zwiedzający zobaczą także przykłady rzeźbiarskie (m.in. figurę św. Kazimierza z XVIII w.), stare ornaty i kapy, wota kościelne oraz dawne klucze kościelne, z czego najstarszy z XVI wieku. Zachęcamy do obejrzenia tych historycznych pamiątek w kościele, do 25 maja br.!

Poniżej prezentujemy niektóre z nich:

Księga urodzeń, księga inwentarzowa

Modlitewniki

Akt erekcyjny budowy nowego kościoła w 1930 roku

Wota kościelne

Oryginalne dokumenty z 1824, 1829 i 1902 roku odnalezione w gałce pod krzyżem wieży kościoła

Pacyfikały, relikwiarze, relikwie

Kielichy mszalne, monstrancje

Inne naczynia liturgiczne

 Fot. AK, AJ