Tańczące Iskierki z Lubszy

Od marca 2016 odbywają się w Lubszy zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży zorganizowane przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Lubszeckiej dzięki dofinansowaniu Gminy Woźniki. To już druga edycja tego projektu.

Zajęcia prowadzone są przez Mateusza Oleksika – doświadczonego instruktora ze Szkoły Tańca i Ruchu Mistral. Odbywają się regularnie – dzięki uprzejmości dyrekcji – na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Lubszy. W ramach kółka tanecznego, działającego pod nazwą „Tańczące Iskierki”, uczestnicy poznają podstawy tańca ludowego, ale także nowoczesnego i współczesnego stylizowanego muzyką ludową. Uczą się pracy grupowej, synchronizacji podczas układów zespołowych, przełamują niesmiałość w związku z występami publicznymi. Treningiem są dla nich prezentacje podczas różnorodnych imprez okolicznościowych na terenie gminy. Młodzi tancerze i tancerki mają za sobą występy podczas Dnia Matki w Lubszy, I Ceramicznej Nocy Świętojańskiej, a w planach Dożynki i Kiermasz Świąteczny.

Młodzi ludzie zainteresowani dołączeniem do zajęć tanecznych w nowym roku szkolnym, proszeni są o kontakt ze Stowarzyszeniem Miłośników Ziemi Lubszeckiej (zakładka Kontakt).

Projekt dofinansowany z budżetu Gminy Woźniki w dziedzinie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, w ramach projektu „Zajęcia taneczne inspirowane i stylizowane ludowością i folklorem”

(AK)
Zdj. Występ kółka Tańczące Iskierki, fot. EM