Wyborcze zebranie wiejskie

8 kwietnia 2019 roku (poniedziałek) o godz. 17:30 w Szkole Podstawowej w Lubszy, odbędzie się Zebranie Wiejskie, podczas którego mieszkańcy dokonają wyboru nowego sołtysa oraz rady sołeckiej. Zebranie będzie także okazją do podsumowania minionej kadencji 2015-2019.

Swoją pracę na rzecz sołectwa przedstawią Beata Golasz, która od 2015 roku piastuje funkcję sołtysa Lubszy oraz członkinie i członkowie rady sołeckiej, czyli jej przewodniczący – Tomasz Opiełka oraz Małgorzata Proszowska, Barbara Witkowska, Agata Kamińska i Tomasz Nowicki (który w trakcie trwania kadencji zastąpił Klaudię Skibę po jej rezygnacji). Pan Nowicki pojawi się w podwójnej roli – gdyż od 2018 roku pełni także funkcję radnego Rady Miejskiej. Oprócz niego obecna będzie również druga radna reprezentująca Lubszę – Maria Golasz.

Swoją obecność na spotkaniu lubszan zapowiedział burmistrz Woźnik Michał Aloszko, który – zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią – uczestniczy w każdym wyborczym zebraniu wiejskim w gminie oraz Anna Michalska – przewodnicząca Rady Miejskiej.

Zachęcamy mieszkańców Lubszy do jak najliczniejszego przybycia. Tylko udział w głosowaniu pozwala realnie wpłynąć na to, w jakim kierunku rozwija się nasze sołectwo oraz jak współpracują ze sobą jego mieszkańcy. Sołtys i rada sołecka spełniają funkcję tzw. jednostki pomocniczej gminy, czyli są przedstawicielami władzy samorządowej wobec mieszkańców. Jednocześnie są również łącznikiem i reprezentują interesy sołectwa wobec gminy. Dlatego ich wybór nie powinien być przypadkowy. Chcesz mieć wpływ- przyjdź i zagłosuj!