Sołtys wybrana na kolejną kadencję

8 kwietnia 2019 roku w siedzibie Szkoły Podstawowej w Lubszy odbyło się sprawozdawczo-wyborcze Zebranie Wiejskie.  W spotkaniu uczestniczył burmistrz Woźnik, Michał Aloszko oraz radni z Lubszy.

W pierwszej części zebrania sołtys Beata Golasz oraz rada sołecka upływającej kadencji w składzie Tomasz Opiełka, Małgorzata Proszowska, Barbara Witkowska, Agata Kamińska i Tomasz Nowicki zrelacjonowali realizację funduszu sołeckiego w ostatnich czterech latach oraz wszystkie ważne wydarzenia i inicjatywy podejmowane przez sołectwo lub jego poszczególnych mieszkańców w latach 2015-2019. Sprawozdanie miało formę prezentacji multimedialnej.

Kolejna część Zebrania Wiejskiego dotyczyła wyboru nowego sołtysa oraz rady sołeckiej. Decyzją mieszkańców zgromadzonych na sali gimnastycznej sołtysem ponownie została Beata Golasz, a w skład rady wybrano: Barbarę Witkowską, Annę Brzozowską, Natalię Skrobek, Agatę Kamińską oraz Tomasza Opiełkę.