Akcja krwiodawstwa odwołana

Informujemy, że z uwagi na obecną sytuację epidemiczną i objęcie całej Polski obostrzeniami czerwonej strefy, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach odwołuje akcję krwiodawstwa w Lubszy, zaplanowaną na 25 października.

Zbiórka krwi będzie przeprowadzona w innym terminie.