Świąteczno – noworoczne życzenia od ks. Lucjana Kolorza

Na prośbę ks. Lucjana Kolorza przekazujemy życzenia świąteczno – noworoczne:

„Podnieś rączkę Boże Dziecię, błogosław Ojczyznę miłą”, 

błogosław Wszystkim Mieszkańcom naszej Parafii, Księdzu Proboszczowi, Władzom Samorządowym, Sołtysom, Radom Sołeckim, Radnym Parafialnym i Rady Gminno – Miejskiej, Dyrektorom, Nauczycielom, Katechetkom i Uczniom Szkół i Przedszkoli, Grupom Parafialnym, Strażakom i Strażom Pożarnym, Zarządowi i Członkom Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Lubszeckiej, Lekarzom, Pielęgniarkom i Ośrodkowi Zdrowia, Personelowi Sklepów, Pracownikom Poczty i Biblioteki, naszym Leśniczym, Firmie Pogrzebowej, Wszystkim moim niedawnym Współpracownikom w kościele i na probostwie, Wszystkim Pomocnikom wraz z naszymi miejscowymi Firmami. Wszystkim Chorym i Pensjonariuszom Domów Pomocy Społecznej, Ośrodkowi Rehabilitacyjnemu dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Rusinowicach, Wszystkim Dzieciom, Młodzieży, Dorosłym i Starszym.

    Niech Boże Dziecię udziela Wam bezpieczeństwa i zdrowia, niech obdarza Was Miłością i Pokojem, niech udziela dobrych rad i pomaga pięknie żyć, niech zawsze będzie obecne w Waszych Sercach. Niech to Słowo, które stało się Ciałem, w Nowym Roku 2021 na zawsze zamieszka między nami.

 

                                                           Ks. Lucjan Kolorz