Zasady uczestnictwa w nabożeństwach podczas epidemii COVID-19

Przypomnienie o zasadach bezpieczeństwa epidemicznego obowiązujących w kościele parafialnym w Lubszy:

– wszyscy wierni uczestniczą w nabożeństwach z zasłoniętymi ustami i nosem.

– zachowują dystans minimum 2 m od innych osób

– w kościele może przebywać (poza służbą liturgiczną) maksymalnie 45 osób jednocześnie

– każda osoba otrzymuje indywidualne zaproszenie na Mszę Św. z oznaczoną datą i godziną.

– zaproszenia rozdawane będą wiernym przed nabożeństwem według kolejności przyjścia do kościoła, do momentu wyczerpania limitu (45); 

– można uczestniczyć we Mszy Św. na zewnątrz kościoła, gdzie zostanie włączone nagłośnienie zewnętrzne oraz rozdzielona Komunia Św. 

Ks. Rudolf Badura – Proboszcz

INFORMACJE DODATKOWE

W związku z obowiązującym limitem liczby uczestników Mszy Św. (45 osób, oprócz służby liturgicznej) apeluję o jak najliczniejszy udział Parafian w Mszy Św. transmitowanej przez internet na kanale YouTube, w każdą niedzielę i święta.

Apeluję o to, aby umożliwić fizyczne uczestnictwo w kościele w pierwszej kolejności rodzinom, które zamawiają Mszę Świętą, a samemu uczestniczyć w transmisji.

Wszystkich uczestników transmisji pragnących przyjąć Komunię Św. zapraszam do kościoła w dniu transmisji o godz. 15.00 lub 17.00.
Tak będzie we wszystkie niedziele i święta, aż do odwołania.