Żegnamy członka Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Lubszeckiej

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci ś.p. Jana Żabickiego, wieloletniego  nauczyciela i wychowawcy Szkoły Podstawowej w Lubszy,  radnego Rady Powiatu Lublinieckiego.

Pan Jan był jednym z założycieli Komitetu Obchodów Jubileuszu 700-lecia Lubszy, która to inicjatywa zapoczątkowała utworzenie Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Lubszeckiej. Przez wszystkie lata działalności stowarzyszenia był członkiem Komisji Rewizyjnej oraz aktywnym i wspierającym uczestnikiem organizowanych przez nas wydarzeń. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

W imieniu członków stowarzyszenia, Rodzinie i bliskim Pana Żabickiego składamy najszczersze kondolencje.

Zarząd Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Lubszeckiej

Pogrzeb ś.p. Jana Żabickiego odbędzie się 1 czerwca 2021 roku o godz. 10:00 w kościele św. Jakuba Ap. Starszego w Lubszy.

Pan Jan w naszych wspomnieniach: