Znamy podział funduszu sołeckiego na 2022 rok

20 września 2021 roku odbyło się Zebranie Wiejskie poświęcone podziałowi funduszu sołeckiego Lubszy na 2022 rok – po raz pierwszy mieszkańcy spotkali się w nowej sali rozbudowanej strażnicy OSP Lubsza.

W zebraniu oprócz lubszan, uczestniczył także burmistrz Woźnik – Michał Aloszko, zastępca burmistrza – Beata Bacior oraz przewodnicząca Rady Miejskiej – Anna Wincowska.

Mieszkańcy jednogłośnie poparli propozycję podziału środków przygotowaną przez sołtys i radę sołecką. W roku 2022 roku fundusz dla Lubszy  wynosić będzie  52.958,37 zł. Wszystkie zgłoszone propozycje spełniają warunki ustawowe, tzn. mieszczą się w zakresie zadań własnych gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy. Są nimi:

1) Przeniesienie pomnika Lompy (10.000,000 zł)
Demontaż obecnego pomnika na skrzyżowaniu ul. Lompy i Szkolnej – w tej chwili stoi on w miejscu trudno dostępnym, niebezpiecznym, a dodatkowo ostatnio ZDW postawiło tam znak drogowy całkowicie zasłaniający pomnik. Kwota 10000 zł obejmuje nie tylko przeniesienie, ale odtworzenia pomnika na terenie ogrodu botanicznego im. J. Lompy przy Szkole Podstawowej w Lubszy w formie, jaką miał on przy pierwotnym odsłonięciu przed 90 laty (w uroczystości tej brał udział sam Wojciech Korfanty). Zachowały się elementy dawnego pomnika, które zostaną wkomponowane w jego replikę – największy koszt to właśnie prace kamieniarskie. Stosowane zezwolenia IPN, ZDW oraz Starostwa zostały już uzyskane wcześniej.

2) Utrzymanie zieleni (7.000,00 zł)
Honorarium firmy zewnętrznej, która na zlecenie sołectwa kilkakrotnie w roku obkasza i dba o zieleń i nasadzenia przy Alei ks. Brzozy oraz na parkingu za cmentarzem.

3) Malowanie elementów drewnianych – ławki, kosze, ławeczka Lompy- 1.000,00 zł

4) Ozdoby świąteczne dla sołectwa (11.000,00 zł)
Zakup i montaż ozdób świątecznych na latarnie wzdłuż ul. Lompy. Takie ozdoby pojawiają się już w miejscowościach naszej gminy, m.in. w Woźnikach oraz – w ramach funduszu sołeckiego – w Psarach. Jest to atrakcyjny element dekoracyjny, szczególnie pożądany przy ruchliwych drogach, takich jak DW 908. Planuje się zakup ok. 10 sztuk ozdób oraz zakup usługi montażu i podłączenia.

5) Tradycyjne kobiece stroje ludowe (5.000,00 zł)
Ok. 4 komplety nowych strojów. Liczba kompletów zależeć będzie od tego, czy będą je szyły panie z Lubszy, czy też firma zewnętrza. Celem przedsięwzięcia jest przekazanie tradycji młodszym pokoleniom i dbałość o lokalne dziedzictwo kulturowe.

6) Biblioteka multimedialna w Lubszy (18.958,37 zł)
Przedsięwzięcia polega na na remoncie pomieszczeń biblioteki oraz zaplecza (wcześniej kuchennego) w budynku strażnicy, zmniejszeniu liczby wolumenów na rzecz zakupu sprzętów, dzięki którym biblioteka zyska charakter multimedialny (tablety, komputery, odtwarzacze audiobooków i/lub czytniki e-booków, odtwarzacze gier). Szczegółowy zestaw wyposażenia zostanie uzgodniony z dyrekcją biblioteki. Celem jest stworzenie przestrzeni nowoczesnej, która przyciągnie też młode pokolenie, będzie rodzajem multimedialnej czytelni, ale także świetlicy wiejskiej, gdzie znajdzie się też miejsce na godną ekspozycję m.in. strojów ludowych, wytworów rękodzieła oraz przechowywanie materiałów wykorzystywanych m.in. przez KGW do realizacji warsztatów artystycznych.

Oprócz podziału środków rozmawiano o inwestycjach, jakie aktualnie przeprowadzane są na terenie naszego sołectwa (postęp prac streścił burmistrz Woźnik – Michał Aloszko). Zagłosowano także za złożeniem wniosku o ograniczenie tonażu pojazdów na terenie parkingu za cmentarzem, aby zakończyć proceder parkowania prywatnych TIRów, które oprócz tego, że zajmują miejsce, zanieczyszczają także kostkę brukową.