Fundusz sołecki na rok 2023

23 sierpnia 2022 roku w sali strażnicy w Lubszy odbyło się zebranie wiejskie, na którym mieszkańcy zdecydowali o podziale i przeznaczeniu funduszu sołeckiego na 2023 rok. W spotkaniu uczestniczyli gościnnie Burmistrz Woźnik wraz z zastępcą oraz przedstawiciele Rady Miejskiej.

Kwota do rozdysponowania na potrzeby sołectwa Lubsza na 2023 rok wynosi 59.190,88 zł. Mieszkańcy jednogłośnie poparli propozycję Rady Sołeckiej, która zakładała następujący podział środków finansowych:

15.000 zł – zakup wyposażenia i sprzętu do nowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Lubszy

7.500 zł – zakupienie usługi utrzymania zieleni (Aleja ks. Brzozy, parking)

1.000 zł – konserwacja i utrzymanie małej architektury

35.690,88 zł – zagospodarowanie terenu gminnego przy przejściu dla pieszych przy ul. Lompy.

W trakcie zebrania uchwalono także częściową zmianę przeznaczenia funduszu sołeckiego na rok bieżący. Zamiast montażu ogrodzenia placu zabaw przy OSP Lubsza, którego nie da się zrealizować w tym roku, 7.000 zł zostanie przeznaczone na zakup dodatkowego modułu do choinki zakupionej w tym roku, która w okresie świątecznym będzie ozdabiać parking za kościołem.

Protokół z zebrania wiejskiego dostępny jest na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Woźnikach lub po kliknięciu w poniższy link:

Protokół z zebrania wiejskiego w Lubszy 23.08.2022