Odszedł Bernard Szczech

29 września 2022 roku dotarła do nas smutna wiadomość o śmierci Bernarda Szczecha, wyjątkowego człowieka, wybitnego lubszanina, historyka, muzealnika, znawcy dziejów Śląska, propagatora wiedzy o historii i legendach ziemi lubszeckiej. W październiku skończyłby 72 lata.

Bernard Szczech był inicjatorem obchodów 700-lecia Lubszy, które w roku 2014 zintegrowały lokalną społeczność, rozsławiły Lubszę i stały się zalążkiem powołania do życia Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Lubszeckiej. Pan Bernard był pomysłodawcą jego nazwy oraz członkiem pierwszego zarządu stowarzyszenia, a później jego członkiem honorowym.

Dzięki panu Barnardowi, jubileusz 700-lecia Lubszy uzyskał honorowy patronat Marszałka Województwa Śląskiego, a na inauguracji pojawił się ówczesny marszałek Mirosław Sekuła. To również za sprawą Bernarda Szczecha, lubszecka młodzież odwiedziła budynek Sejmu Śląskiego w Katowicach na osobiste zaproszenie marszałka.

Podczas swoich częstych odwiedzin  w rodzinnej miejscowości, pan Bernard zawsze zostawiał jakąś pamiątkę, książkę, dokument, będący spuścizną jego zawodowej działalności, a dla nas cennym historycznym artefaktem. Nie ustawał w pisaniu i wydawaniu kolejnych publikacji, następna – dotyczącą historii Ziemi Woźnickiej, była w drodze.

Pozostaje niedosyt, żal, że jeszcze tylu pytań nie zadaliśmy, tylu rzeczy się nie dowiedzieliśmy, ale także wdzięczność za wkład pana Bernarda w zachowanie pamięci o naszej lokalnej historii.

Pogrzeb Bernarda Szczecha odbędzie się 4 października 2022 r. (wtorek) o godz. 12:00 na cmentarzu przy kościele św. Jakuba Ap. Starszego w Lubszy.

Więcej na temat sylwetki Bernarda Szczecha można przeczytać tutaj: Spotkanie z historią