Wspólne pielgrzymowanie – Odcinek drogi jakubowej: Konopiska – Lubsza

Kolejny odcinek drogi jakubowej: Konopiska – Lubsza pokonaliśmy z grupą pielgrzymów, których blog można śledzić pod linkiem: https://muszlewplecaku.pl

Grażyna i Tomasz z urodzenia toruńskie Pierniki, mieszkający od 30 lat na Śląsku i przemierzający piechotą Polskę – ze Wschodu na Zachód – Drogami świętego Jakuba, prowadzącymi do Santiago de Compostela, czyli do Jego Grobu.

Motto pielgrzymowania to: wyjdź z domu, wejdź na szlak i wędruj przed siebie, a znaki i sam święty Jakub Cię poprowadzą gdzie trzeba.

Odcinek drogi ma długość 17 km przeszliśmy 12 sierpnia 2023 roku w piękny, ciepły, słoneczny dzień. Relację z całego przejścia można przeczytać na blogu: https://muszlewplecaku.pl/2023-08-12__konopiska_lubsza__17km/