Sołtys i Rada Sołecka

Kadencja 2019-2023

Sołtys: Beata Golasz
tel. 34 35 79 489
e-mail: solectwo@lubsza.org

Rada Sołecka
Przewodniczący – Tomasz Opiełka
Członkinie:
-Barbara Witkowska
-Agata Kamińska
-Anna Brzozowska
-Natalia Skrobek

strona internetowa: BIP Woźniki