Archiwa kategorii: Komitet organizacyjny

Komitet organizacyjny

Obchody Jubileuszu 700-lecia Lubszy są przygotowywane i realizowane przez Komitet Organizacyjny powołany w 2013 roku. Przewodniczącą Komitetu jest dyrektor Szkoły Podstawowej w Lubszy, Ewa Kita.

Prace Komitetu możliwe są dzięki dobrowolnemu zaangażowaniu mieszkańców Lubszy i osób oraz firm związanych z miejscowością.

Patronem naukowym i inicjatorem obchodów Jubileuszu jest Bernard Szczech, pochodzący z Lubszy historyk, badacz przeszłości województwa śląskiego, znawca dziejów Lubszy.

Uroczystości związane z Jubileuszem, objęte honorowym patronatem Marszałka Województwa Śląskiego, Starosty lublinieckiego oraz Burmistrza Woźnik, realizowane są dzięki finansowemu wsparciu Gminy Woźniki oraz pracy lubszeckich instytucji i organizacji pozarządowych:

Patronat medialny nad Jubileuszem sprawują: TVP Katowice oraz miesięcznik społeczno-kulturalny Śląsk, kwartalnik kulturalny Fabryka Silesia i tygodnik Gwarek.