6 IV 2014 – Uroczysta Msza Św. w intencji pokoleń

kosciolzlotuNiedziela, 6 kwietnia 2014 roku zapisze się w księgach historii Lubszy. W tym dniu – inaugurującym Jubileusz 700-lecia Sołectwa – w kościele parafialnym p.w. św. Jakuba Starszego Apostoła w Lubszy odbyła się uroczysta, dziękczynna Msza św. w intencji wszystkich parafian i mieszkańców Lubszy na przestrzeni jej dziejów. O godz. 10:00 w kościele licznie zgromadzili się byli i obecni mieszkańcy Lubszy i okolic, jak również sympatycy wsi i specjalnie na tę okazję zaproszeni goście z całego województwa śląskiego. Przybyły wszystkie poczty sztandarowe, wielu parafian zjawiło się w mundurach galowych oraz strojach ludowych. Obchodom święta Lubszy dopisała również pogoda – ciepłe wiosenne słońce rozświetlało wnętrze świątyni przez barwne witraże.

Na początku mszy proboszcz Lucjan Kolorz powitał wszystkich zgromadzonych, wyjaśniając pokrótce genezę uroczystości, a następnie oddał głos jednemu z inicjatorów obchodów 700-lecia Lubszy, historykowi, znawcy lubszeckich dziejów – Bernardowi Szczechowi. Pan Szczech przywitał gości specjalnych Jubileuszu, m.in. Marszałka Województwa Śląskiego i patrona honorowego obchodów – Mirosława Sekułę (który swym śląskim strojem podkreślił wyjątkowy charakter uroczystości i mile zaskoczył wielu parafian) oraz patronującego obchodom burmistrza Woźnik – Alojzego Cichowskiego. Wśród gości, którzy zaszczycili nas swą obecnością, wymienić należy także byłego prezydenta Bytomia – Janusza Paczochę, przewodniczącą Rady Powiatu i sekretarz gminy Woźniki – Lidię Kucharczyk, zastępczynię burmistrza Woźnik – Dorotę Cieluch, przewodniczącą Rady Gminy Woźniki – Irenę Matyl oraz radnych – Lucjana Garusa, Stafana Długaja, Krzysztofa Cielucha i Andrzeja Klytę, a także reprezentantki gminnych placówek oświatowych.

Parafianie w dniu 700-lecia Lubszy

Po obu stronach ołtarza stanęły poczty sztandarowe jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej należących do obszaru parafii, jak również poczty górników, kolejarzy, rolników oraz uczniów SP Lubsza. Przybyły także przedstawicielki zespołu folklorystycznego „Babie Lato” przy OSP Psary oraz młode parafianki ubrane w tradycyjne stroje ludowe. Stroje pochodzące ze zbiorów garderobianych Gertrudy Kita, na co dzień pielęgnuje i przygotowuje do wypożyczenia Teresa Wróbel. Podczas mszy śpiewała należąca do Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” lubszanka – Mariola Sobala; przy akompaniamencie wiolonczeli Anny Wilk z orkiestry zespołu „Śląsk” wykonała m.in. utwór Ave Maria.

Po krótkim kazaniu, proboszcz udzielił głosu Bernardowi Szczechowi, który w formie wykładu przedstawił zarys historii wsi i parafii Lubsza. Wyjaśnił on zgromadzonym powód, dla którego 700. urodziny Lubszy przypadają właśnie 6 kwietnia 2014 roku (chodzi o pierwszą wzmiankę o Lubszy w dokumencie z 6 kwietnia 1314 r., gdzie pojawia się imię Jescho von Lubschaw). Wszyscy zebrani mieli okazję dowiedzieć się, że w rzeczywistości Lubsza jest miejscowością znacznie starszą niż owe 700 lat, zaś jej pierwotne położenie nieco odbiegało od obecnej lokalizacji. Historyk mówił także o początkach lubszeckiej parafii, wspomniał legendę Góry Grojec, omówił lata świetności wsi i parafii Lubsza, gdyswym zasięgiem obejmowały one znacznie większy obszar niż obecnie (większość sołectw należących do gminy Woźniki, część współczesnych Kalet, Zawodzie, Figlarnia, Kuczów, Mokrus i Truszczyca, wsie Starcza, Własna oraz Kolonia Strzebińska i Bukowiec). Nawiązał również do postaci Józefa Lompy – nierozerwalnie związanej z Lubszą, ważnej dla historii całego Górnego Śląska.

Pod koniec mszy, ksiądz proboszcz dziękując wszystkim za liczne przybycie i wspólne uczestnictwo w inauguracji Jubileuszu, zaprosił zgromadzonych na II lubszecki koncert organowy, który odbędzie się 25 maja br. Obchody 700-lecia Lubszy są okazją, aby koncerty, które odbywać się będą w lubszeckim kościele rokrocznie, nosiły imię Józefa Lompy – dawnego nauczyciela i organisty.
Mszę św. zakończyło wspólne odśpiewanie dziękczynnej pieśni Te Deum laudamus (Ciebie Boże wielbimy).

Marszałek Województwa Śląskiego Mirosław Sekuła w otoczeniu parafianek w strojach ludowych

Po mszy goście Jubileuszu zostali zaproszeni, przez komitet organizacyjny obchodów oraz sołtys Marię Opiełkę, na „śląski kołoc” do sali U świętego Jakuba w budynku zabytkowej plebanii. Spotkanie zostało zorganizowane przez Radę Rodziców oraz przedstawicielki grona pedagogicznego Szkoły Podstawowej w Lubszy, jego przygotowaniem i obsługą zajęły się pracujące w SP Lubsza – Iwona Nowak i Danuta Churas, a poczęstunek zapewnili: właściciel piekarni, pan Majchrzyk oraz właściciele sklepu – państwo Pająk. Uczniowie lubszeckiej szkoły wręczyli panu Marszałkowi prezent w imieniu wszystkich mieszkańców Lubszy, zaś nauczyciele przyjęli podarunek Urzędu Marszałkowskiego. Przy kawie i ciastach, w miłej atmosferze, zarówno goście jak i mieszkańcy, mieli okazję porozmawiać, powspominać, zrobić pamiątkowe zdjęcia oraz posłuchać występu skrzypcowego rodzeństwa Kingi i Roberta Skiba oraz wokalnego – samej Kingi, finalistki programu „Mam talent”.

Spotkanie zakończyło wpisanie się gości do księgi pamiątkowej. Mamy nadzieję, że to nie ostatnia ich wizyta w Lubszy. Wszak to dopiero początek obchodów jej 700-lecia!

(AK)

Podziękowania dla Jana Żabickiego za pomoc przy opracowaniu artykułu.
Zdjęcia autorstwa Piotra Kamińskiego
i Klaudii Skiby (w kościele). Więcej zdjęć kliknij tutaj
Projekt widokówki w nagłówku – Agnieszka Kamińska


 

Dodaj komentarz