9 V 2014 – Olimpiada wiedzy o Lubszy i gminie Woźniki

OlimpiadaZnamy już nazwiska laureatów olimpiady wiedzy o Lubszy i Gminie Woźniki, zorganizowanej w ramach obchodów 700-lecia Lubszy. Konkurs wiedzy odbył się w piątek, 9 maja 2014 roku, w Szkole Podstawowej im. J. Lompy w Lubszy. Wzięli w nim udział uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjalnych naszej gminy. I i II miejsce zajęły kolejno: Paulina Gorol i Natalia Bazan z Gimnazjum w Woźnikach, III miejsce zdobyła Weronika Syguda ze Szkoły Podstawowej w Psarach.

W olimpiadzie uczestniczyło 15 uczennic i uczniów z Woźnik, Psar, Kamienicy i Lubszy.   Podczas konkursu szkoła w Lubszy gościła także pana Alojzego Cichowskiego – burmistrza Woźnik, a zarazem patrona honorowego obchodów Jubileuszu  oraz – w charakterze eksperta – pana Bernarda Szczecha, historyka, doradcę Marszałka Województwa Śląskiego. Nad całością przygotowań czuwała pani Dorota Nowak ze Szkoły Podstawowej w Lubszy, zaś w skład komisji oceniającej weszli nauczyciele z reprezentowanych w konkursie szkół. Po uroczystym powitaniu gości przez dyrektor SP Lubsza, panią Ewę Kitę, uczestnicy przystąpili do wypełniania pisemnego testu wiedzy złożonego z 31 pytań o różnym poziomie trudności. Pytania dotyczyły lokalnej historii, topografii, obrzędów i legend oraz życia i twórczości Józefa Lompy. Zakres tematyczny olimpiady w całości wykraczał poza program szkolny i wymagał dodatkowego przygotowania, poznania materiałów źródłowych i intensywnej pracy pamięciowej. Poziom uczestników był wyrównany i choć pytania nie należały do łatwych, żaden z uczniów nie zdobył mniej niż 50 %  z 55 możliwych do otrzymania punktów.

Najlepsza okazała się, zdobywczyni I miejsca, Paulina Gorol (47 pkt.) z Gimnazjum w Woźnikach. II miejsce zajęła uczennica tej samej szkoły, Natalia Bazan (44 pkt.),  zaś III miejsce – z wynikiem 42,5 pkt. – Weronika Syguda ze Szkoły Podstawowej w Psarach.

Każdy z uczestników otrzymał dyplom oraz upominek. Dla laureatów  organizator ufundował nagrody specjalne: tablet (1. miejsce), słuchawki (2. miejsce) oraz pendrive (3 . miejsce). Ponadto zdobywczynie trzech najwyższych miejsc otrzymały upominek przygotowany przez urząd Marszałka Województwa Śląskiego w postaci dyplomu oraz książki Bernarda Szczecha pt. „W kręgu górnośląskich podań i legend”.

Wszystkim uczennicom i uczniom serdecznie dziękujemy za udział w olimpiadzie oraz gratulujemy poziomu wiedzy. Dziękujemy także nauczycielom za wkład pracy włożony w przygotowanie podopiecznych do konkursu. Zapraszamy do udziału w kolejnych wydarzeniach zaplanowanych w ramach obchodów Jubileuszu 700-lecia Lubszy!

Dla wszystkich, którzy zechcą sprawdzić swoją wiedzę o Lubszy i gminie Woźniki prezentujemy pytania konkursowe oraz klucz odpowiedzi, a także pytania dodatkowe przewidziane na wypadek dogrywki.

Pytania konkursowe:

Klucz odpowiedzi:

Pytania dodatkowe:

konkursWiedzy 010

 

Inne artykuły nt. Olimpiady wiedzy o Lubszy i Gminie Woźniki, kliknij –> tutaj

(AK)