V 2014 – „Zabytki Lubszy naszą historią” – konkurs plastyczny

I miejsce - Sandra Sikora z rodzicamiZnamy już nazwiska laureatek i laureatów konkursu plastyczno-technicznego, ogłoszonego w kwietniu, „Zabytki Lubszy naszą historią”. Konkurs zorganizowany został przez Szkołę Podstawową im. J. Lompy w Lubszy, w ramach obchodów Jubileuszu 700-lecia Lubszy. Rywalizować miały ze sobą zespoły rodzinne, których zadaniem było wykonanie prac w formie przestrzennej (makiet), przedstawiających wybrane zabytki Lubszy.

Choć Lubsza nie jest dużą miejscowością, może poszczycić się kilkoma zabytkami klasy ponadregionalnej (więcej informacji w zakładce Zabytki). Uczestnicy konkursu mieli więc z czego wybierać obiekty na temat swych prac. Zgodnie z regulaminem,  w konkursie mogli brać udział mieszkańcy całej Gminy. Powołana do oceny prac komisja konkursowa miała bardzo trudne zadanie, ponieważ prace zostały wykonane z niezwykłą starannością, dokładnością i pomysłowością.  Po długich debatach komisja jednak wybrała prace zwycięskie- poinformowała na stronie Szkoły Podstawowej w Lubszy pani Klaudia Skiba – koordynatorka konkursu.

Oto werdykt jury:

5 (4)I miejsce – Sandra Sikora z rodzicami – „Katolicka Szkoła Powszechna im. Poety Śląskiego Józefa Lompy”

 

 

 

 

4 (1)II miejsce –  zespół w składzie: Natalia Nowak, Patrycja Dziuk, Sylwia Nowak, Julia Opiełka – „Kościół Św. Jakuba w Lubszy”

 

 

 

 

2 (1)III miejsce – Aleksandra Górska – „Kaplica p.w. Św. Jana Nepomucena w Lubszy”

 

 

 

 

 

 

Komisja postanowiła przyznać także wyróżnienia następującym zespołom:

 • Agata Flakus
 • Julia Ceglarek z rodzicami
 • Emilia Hampel i Zuzanna Fiuk
 • Angelika Matylska, Jadwiga Jakubowska
 • Karolina Szyja z tatą Krystianem
 • Paulina Witkowska z rodzicami
 • Paulina i Wiktoria Gorol z rodzicami

Dyplom za udział w konkursie otrzymują:

 • Monika Machoń
 • Nikola Nowicka

Poniżej prezentacja nagrodzonych prac:

źródło: www.splubsza.eu, Fot. (AK)

logosp

Regulamin Rodzinnego Konkursu Plastycznego„Zabytki Lubszy naszą historią”

 I.       Organizator: Szkoła Podstawowa im. J. Lompy w Lubszy

II.    Cel konkursu:

 • Pobudzenie wrażliwości plastycznej i historycznej,
 • Zwrócenie uwagi na rolę sztuki i estetyki w życiu codziennym poprzez pryzmat historii,
 • Zainteresowanie dzieci, młodzieży oraz dorosłych historią własnej miejscowości, najbliższej okolicy,
 • Popularyzacja działań plastycznych, wymiana doświadczeń i poszerzenie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych,
 • Popularyzacja wiedzy o Lubszy
 • Wystawa prac z okazji 700 – lecia Lubszy

III. Uczestnicy:

Dzieci, młodzież z rodzicami jako zespół. Przez uczestnika rozumie się zespół.

 IV. Warunki Uczestnictwa:

 • Przedmiotem konkursu jest przestrzenne przedstawienie zabytku (architektura, elementy krajobrazu związane z historią) znajdującego się na terenie Lubszy.
 • Praca może być wykonana dowolną techniką w formie przestrzennej.
 • Każdy zespół może zgłosić tylko jedną pracę.
 • Do pracy konkursowej należy dołączyć metryczkę zawierającej następujące dane: tytuł pracy, imię i nazwisko osób należących do zespołu, klasa/wiek, numer telefonu lub adres e-mail przedstawiciela zespołu.
 • Komisja oceni prace według następujących kryteriów:
  – estetyka pracy i staranność wykonania,
  – inwencja twórcza,
  – ogólny wyraz artystyczny .
 • Prace można dostarczyć osobiście lub pocztą do Szkoły Podstawowej im. J. Lompy w Lubszy
 • Jury dokona oceny zgłoszonych do konkursu prac i wyłoni zwycięzców biorąc pod uwagę następujące kryteria: zgodność pracy z tematem, oryginalność i niebanalność, technika wykonania, ogólna estetyka pracy.
 • Prace nie spełniające wymogów regulaminu lub oddane po terminie nie będą  oceniane.
 • Prace powinny być dostarczone w opakowaniu wykluczającym zniszczenie, gdyż organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w czasie transportu.
 • Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem przez autora zgody na przekazanie organizatorom praw autorskich do celów publikacji i promocji.
 • Prace przekazane na konkurs stają się własnością organizatorów.

V.    Termin i miejsce nadsyłania prac:

Prace należy dostarczyć do 16. maja 2014 r.

Szkoła Podstawowa im. J. Lompy
ul. Szkolna 1
42-287 Lubsza

VI. Skład jury :

– Dyrektor Szkoły
– nauczyciele Szkoły Podstawowej im. J. Lompy w Lubszy
– osoby zaproszone przez Dyrektora Szkoły do oceny prac.

VII.           Rozstrzygnięcie konkursu, ogłoszenie wyników i publikacja prac:

–  23.05.2014 roku
–  opublikowanie wyników konkursu na stronie Szkoły : www.splubsza.eu oraz lubsza.org
–  wystawienie prac w Szkole Podstawowej im. J. Lompy w Lubszy
–  umieszczenie zdjęć nagrodzonych prac na stronie internetowej Szkoły.

VIII.        Finał konkursu:

O terminie i miejscu wręczenia nagród uczestnicy zostaną powiadomieni pisemnie lub telefonicznie.

IX. Nagrody:

Dla zwycięzców przewidziane są nagrody ufundowane przez sponsorów.

X.    Uwagi dodatkowe:

– prace niezgodne z regulaminem lub zniszczone, nie będą brane pod uwagę
– prace przechodzą na własność organizatora
– rozstrzygnięcie jury jest ostateczne, od werdyktu nie przysługuje  odwołanie.

XI. Kontakt:

Szkoła Podstawowa im. J. Lompy
Ul. Szkolna 1, 42-287 Lubsza
Tel. 34 3579 033
splubsza@gmail.com

Osoba odpowiedzialna za organizację konkursu: Klaudia Skiba  (tel. 692086323)