Projekty zakończone 2020

Zadania dofinansowane z budżetu Gminy Woźniki w 2020 roku:

1. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
Upamiętnienie 750 lat Woźnik poprzez dosadzenie roślin w Ogrodzie botaniczny im. J. Lompy w Lubszy” – 1.500 zł Projekt zrealizowany w całości

2. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie
Wielki człowiek Gminy Woźniki” – 3.500 zł Zadanie niezrealizowane z powodu epidemii COVID 19 – dotacja zwrócona w całości 3.500zł

3. Kultura, sztuka, ochrony dóbr kultury i tradycji
Współorganizacja obchodów 750-lecia Woźnik: Od średniowiecza do współczesności drogą św. Jakuba – Jarmark Jakubowy” – 6.000 zł Zadanie niezrealizowane z powodu epidemii COVID 19 – dotacja zwrócona w części 5000zł

4. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
Turniej piłki nożnej o puchar Burmistrza Woźnik” – 3.000 zł Projekt rozpoczęty, wydano 2799,99 zł, zwrócono 200,01 zł. Turniej odbędzie się w kolejnym roku.

5. Działania na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
Hand Made po naszymu„- 3000 zł Projekt zrealizowany w całości

6. Ochrona i promocja zdrowia
Razem dla Patrycji i promocji krwiodawstwa” 1000 zł – dotacja wykorzystana w części z powodu odwołania akcji krwiodawstwa z uwagi na COVID-19,  500 zł zwrotu