Projekty zakończone 2019

E-junior – konkurs gamingowy w ramach nowej inicjatywy młodzieżowej   
Zadanie publiczne w dziedzinie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania dofinansowane przez Gminę Woźniki –  3.600 zł

Ekonomia na wesoło – autorskie zajęcia edukacyjne na temat podstawowych zagadnień ekonomicznych   
Zadanie publiczne w dziedzinie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania dofinansowane przez Gminę Woźniki – 1.300 zł

Spotkanie z kulturą – organizacja koncertu tria akordeonowego    
Zadanie publiczne w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego dofinansowane przez Gminę Woźniki – 1.800 zł

Lubszelki – nasza marka. Dalsza promocja lokalnego produktu turystycznego
Zadanie publiczne w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa dofinansowane przez Gminę Woźniki – 500 zł

Biegi na orientację 2.0. – kontynuacja.
Zadanie publiczne w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej dofinansowane przez Gminę Woźniki – 1.000 zł

Aktywni Emeryci
Zadanie publiczne w dziedzinie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym   dofinansowane przez Gminę Woźniki – 2.600  zł

„Hand Made Po Naszymu”  Feriowisko
Zadanie publiczne w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego dofinansowane przez Gminę Woźniki – 1.050 zł

CERAMICZNA NOC ARTYSTYCZNA, czyli plenerowy wypał ceramiki z warsztatami lepienia w glinie jako IV edycja ceramicznej nocy świętojańskiej
Zadanie publiczne w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego dofinansowane przez Gminę Woźniki – 1.700  zł

Festiwal Ognia i Gliny – warsztaty ceramiczne i plenerowy wypał wyrobów glinianych w ramach Ceramicznej Nocy Artystycznej
Zadanie publiczne w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego dofinansowane przez Województwo Śląskie – 6.000 zł

Ochrona dziedzictwa przyrodniczego Gminy Woźniki- Ogród Botaniczny im. Józefa Lompy
Zadanie publiczne w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego dofinansowane przez Gminę Woźniki – 1.000 zł

Wsparcie i promocja walorów turystycznych Gminy Woźniki poprzez dalszą opiekę nad Jasnogórską Drogą św. Jakuba
Zadanie publiczne w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa dofinansowane przez Gminę Woźniki – 1.600 zł

JOGA jako metoda profilaktyki zdrowia fizycznego i psychicznego
Zadanie publiczne w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia dofinansowane przez Gminę Woźniki – 250 zł

Rajd Drogą św. Jakuba jako przykład dobrych praktyk wolontariatu i szeroka promocja inicjatyw lokalnych Gminy Woźniki
Zadanie publiczne w dziedzinie promocji i organizacji wolontariatu dofinansowane przez Gminę Woźniki – 2.000 zł

Lubszeckie Anioły
Zadanie publiczne w dziedzinie promocji i organizacji wolontariatu dofinansowane przez Gminę Woźniki – 500 zł