Miesięczne archiwum: maj 2023

„Bądź jak Jakub-promocja drogi jakubowej”

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Lubszeckiej w dniu 24 maja 2023  uzyskało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica” w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objęte PROW na lata 2014 – 2020, w postaci grantu na realizację zadania „Bądź jak Jakub-promocja drogi jakubowej”.

Podczas realizacji przedsięwzięcia planowane jest:
– spotkania integracyjne
– warsztaty cukiernicze
– zajęcia sportowe w sali gimnastycznej
– piesze wędrówki szlakiem jakubowym
– pielgrzymka autokarowa do Lubrzy
– pielgrzymka samolotem do Santiago de Compostella
– biesiada jakubowa – integracja społeczna.
Kwota dofinansowanie wynosi 47 874,85 zł

 

 

„Szukamy tlenu”

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Lubszeckiej w dniu 24 maja 2023  uzyskało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica” w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objęte PROW na lata 2014 – 2020, w postaci grantu na realizację zadania „Szukamy tlenu”.

Podczas realizacji przedsięwzięcia planowane jest:
– przygotowanie i zagospodarowanie terenu na łąkę kwitną
– warsztaty przyrodnicze
– utworzenie multimedialnego przewodnika o roślinach
– wycieczki przyrodnicze do Goczałkowic, Mosznej i Gliwic
– zajęcia z jogi
– festyn
Kwota dofinansowanie wynosi 28 049,00 zł

 

 

Dofinansowanie projektów

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Lubszeckiej w dniu 24 maja 2023  uzyskało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica” w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objęte PROW na lata 2014 – 2020, w postaci grantu na realizację zadania „Bądź jak Jakub-promocja drogi jakubowej” oraz „Szukamy tlenu”.