Projekty realizowane 2016

Dobre narzędzia – skuteczne działanie – profesjonalizacja Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Lubszeckiej poprzez stworzenie biura i wyposażenie stanowiska do pracy”,
projekt dofinansowany ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

„Lekcja muzealna”
Zadanie publiczne w dziedzinie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2016 roku, dofinansowane przez Gminę Woźniki  – 500 zł

„Nauka pływania”
Zadanie publiczne w dziedzinie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2016 roku, dofinansowane przez Gminę Woźniki – 500 zł

„ZRÓB TO SAM I ZAGRAJ NAM warsztaty muzyczno – techniczne dla dzieci i młodzieży”
Zadanie publiczne w dziedzinie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2016 roku, dofinansowane przez Gminę Woźniki – 2.500 zł

„Zajęcia taneczne inspirowane i stylizowane ludowością i folklorem”
Zadanie publiczne w dziedzinie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2016 roku, dofinansowane przez Gminę Woźniki – 700 zł

„Sztuka z historią w tle – warsztat oraz plenerowy wypał ceramiki z Lubszy” –
Zadanie publiczne w dziedzinie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2016 roku, dofinansowane przez Gminę Woźniki – 1.600 zł

„Wzbogacenie ogrodu botanicznego im J. Lompy”
Zadanie publiczne w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2016 roku, dofinansowane przez Gminę Woźniki – 500 zł

„Szkolenie merytoryczne dla organizacji pozarządowych gminy Woźniki”
Zadanie publiczne w dziedzinie promocji i organizacji wolontariatu w 2016 roku, dofinansowane przez Gminę Woźniki – 500 zł

„Oznakowanie, konserwacja i promocja Drogi Jasnogórskiej św. Jakuba przebiegającej przez obszar Lubszy/Gminy Woźniki”
Zadanie publiczne w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w 2016 roku, dofinansowane przez Gminę Woźniki – 4.500 zł

„Spektakl za spektakl – kulturalne powitanie lata”
Zadanie publiczne w dziedzinie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2016 roku, dofinansowane przez Gminę Woźniki – 990 zł