Oznakowanie Drogi św. Jakuba

Z końcem roku Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Lubszeckiej zakończyło realizację zadania oznakowania i konserwacji Jasnogórskiej Drogi św. Jakuba, przebiegającej przez obszar gminy Woźniki.

Od 2014 roku Lubsza, a tym samym gmina Woźniki, znalazła się na słynnym europejskim szlaku kulturowym – Drodze św. Jakuba. Stało się tak dzięki wytyczeniu przez Forum dla Zagłębia Dąbrowskiego nowego odcinka szlaku, biegnącego od Częstochowy, przez Lubszę – do Sączowa. Nazwano go Via Claromontana – Jasnogórska Droga św. Jakuba. Przystankami na trasie są – podobnie jak w całej Europie – kościoły lub kapliczki św. Jakuba Apostoła Starszego, w tym także od niedawna lubszecka świątynia.

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Lubszeckiej – na prośbę i w porozumieniu z Forum dla Zagłębia Dąbrowskiego – postanowiło zaopiekować się fragmentem szlaku przebiegającym przez Lubszę oraz cały obszar gminy. Było to dla nas o tyle ważne, że trasa ta, choć niezwykle malownicza, była miejscami zaniedbana, nieprzystępna, trudna do pokonania na rowerze i słabo oznaczona. Jako niewielkie stowarzyszenie mamy ograniczone możliwości w kwestii stanu nawierzchni dróg gruntowych i traktów leśnych, ale postanowiliśmy zadbać o jak najlepsze i najbardziej czytelne turystyczne oznakowanie trasy oraz jej promocję. Udało się to m.in. dzięki dofinansowaniu z budżetu Gminy Woźniki oraz współpracy z Nadleśnictwem Koszęcin. Prace nad oznakowaniem trwały kilka miesięcy, udało nam się stworzyć system oznaczeń złożony z tablic informacyjnych, kierunkowskazów, odblaskowych strzałek i tabliczek z symbolem Drogi św. Jakuba – żółtą muszlą na niebieskim tle. Ostatnie tygodnie roku upłynęły członkom i przyjaciołom Stowarzyszenia na montażu i konserwacji oznakowania Drogi św. Jakuba (na zdj.). Więcej artykułów związanych z projektem: „Przygotowania…”, „Droga św. Jakuba – konkurs plastyczny„, „Lipcowa wizyta kanadyjskich pielgrzymów„.

Inne informacje na temat Drogi Jasnogórskiej można znaleźć w prawej zakładce Lubsza na Drodze św. Jakuba.

(AK)

Projekt „Oznakowanie, konserwacja i promocja Drogi Jasnogórskiej św. Jakuba przebiegającej przez obszar Lubszy/Gminy Woźniki”, dofinansowany z budżetu Gminy Woźniki