Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Lubszeckiej

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Lubszeckiej to organizacja pozarządowa powołana przede wszystkim do działalności na rzecz Lubszy i jej mieszkańców, ale także całej lokalnej społeczności gminy Woźniki.

CELE I STATUT
WŁADZE STOWARZYSZENIA
CZŁONKOSTWO

NAZWA

Pomysł założenia stowarzyszenia narodził się w toku prac Komitetu Organizacyjnego 700-lecia Lubszy, obchodzonego w roku 2014. Jubileusz, na który składało się kilkanaście przedsięwzięć, takich jak festyny, konkursy, turnieje, wydarzenia sportowe i kulturalne, powstał prawie wyłącznie dzięki zaangażowaniu mieszkańców i ludzi dobrej woli, pomocy firm i organizacji (m.in. OSP Lubsza, Parafia św. Jakuba Apostoła w Lubszy). Patronem honorowym obchodów został Marszałek Województwa Śląskiego Mirosław Sekuła. Przy zaangażowaniu znikomych środków finansowych udało nam się z sukcesem zorganizować wieloetapowy Jubileusz,  który odbił się szerokim echem w lokalnych i regionalnych mediach oraz przyczynił do promocji Lubszy i gminy. A co najważniejsze – zrobiliśmy to sami!

Od kiedy istnieje Stowarzyszenie?

Misją Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Lubszeckiej jest kontynuacja działalności zapoczątkowanej przez Komitet Organizacyjny. Wierzymy, że jako organizacja pozarządowa – przy tak intensywnym jak dotychczas zaangażowaniu mieszkańców i sympatyków Lubszy – będziemy w stanie zdziałać jeszcze więcej.

Zamierzamy wykorzystywać  dostępne dla stowarzyszeń możliwości, aby przyczynić się do rozwoju Lubszy. Chcemy wychodzić naprzeciw potrzebom określonych grup mieszkańców, szczególnie w dziedzinie edukacji, kultury, sztuki, zdrowia, rekreacji i turystyki, działać na rzecz upowszechniania lokalnej historii, tradycji, kształtowania społeczeństwa obywatelskiego i promocji naszej małej Ojczyzny.

Zachęcamy do śledzenia strony internetowej www.lubsza.org, gdzie zamieszczane będą bieżące informacje na temat prac Stowarzyszenia. Wszystkich chętnych do działania na rzecz lokalnej społeczności i chcących włączyć się w prace Stowarzyszenia, serdecznie zapraszamy!