Projekty zakończone 2018

Zwiedzanie kopalni Królowa Luiza w Zabrzu
Zadanie publiczne w dziedzinie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2018 roku, dofinansowane przez Gminę Woźniki – 2.500 zł

III Ceramiczna Noc Świętojańska – warsztaty artystyczne oraz plenerowy wypał wyrobów glinianych
Zadanie publiczne w dziedzinie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2018 roku, dofinansowane przez Gminę Woźniki – 3.700 zł

Feriowisko – Magiczne ferie (warsztaty stacjonarne i wyjazdowe)
Zadanie publiczne w dziedzinie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2018 roku, dofinansowane przez Gminę Woźniki – 1.300 zł

Turniej piłki nożnej 2018
Zadanie publiczne w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 roku, dofinansowane przez Gminę Woźniki – 1.000 zł

Lubszeckie Anioły cz.1
Zadanie publiczne w dziedzinie promocji i organizacji wolontariatu w 2018 roku, dofinansowane przez Gminę Woźniki – 500 zł

Lubszeckie Anioły cz.2
Projekt własny Stowarzyszenia

Aktywni emeryci II
Zadanie publiczne w dziedzinie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2018 roku, dofinansowane przez Gminę Woźniki – 1.000 zł

Papierowe czary mary – warsztaty decoupage
Projekt własny Stowarzyszenia we współpracy z Biblioteką Publiczną (filia Lubsza i Babienica)

Pielęgnacja dziedzictwa przyrodniczego na terenie Gminy Woźniki – ogród botaniczny im. Józefa Lompy
Zadanie publiczne w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2018 roku, dofinansowane przez Gminę Woźniki – 2.500 zł

Ochrona przed szkodnikami
Zadanie publiczne w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2018 roku, dofinansowane przez Gminę Woźniki – 1.000 zł

Każdy ma sobie takie coś, co może podarować drugiej osobie – idea wolontariatu
Zadanie publiczne w dziedzinie promocji i organizacji wolontariatu w 2018 roku, dofinansowane przez Gminę Woźniki – 400 zł

Promocja nowego produktu lokalnego Lubszecka Muszla
Zadanie publiczne w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w 2018 roku, dofinansowane przez Gminę Woźniki – 1.000 zł

Biegi na orientację – reaktywacja
Zadanie publiczne w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 roku, dofinansowane przez Gminę Woźniki – 1.000 zł

Wolontariusze na trasie! Rajd drogą św. Jakuba jako promocja inicjatyw lokalnych
Zadanie publiczne w dziedzinie promocji i organizacji wolontariatu w 2018 roku, dofinansowane przez Gminę Woźniki – 900 zł