Feriowisko w etnoJurze

17 lutego 2018 roku osoby, które czynnie uczestniczyły w lubszeckich warsztatach kreatywnych w ramach „Feriowiska” – projektu Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Lubszeckiej, wzięły udział w warsztatach wyjazdowych.

Miejscem, w którym odbyły się zajęcia była etnoJura ( Kampus Eureka) w Żarkach – cudowne, ciepłe i magiczne miejsce, pod którego ogromnym wrażeniem były zarówno dzieci, jak i organizatorzy wyjazdu. Młodzi uczestnicy mieli okazję do stworzenia zwierzaków z siana oraz serc z pięknie pachnącej wikliny. Hitem warsztatów było jednak tworzenie… glutków, czyli nauka przez zabawę, co dzieci na pewno zapamiętają na długo.

BW, AK

Projekt „Feriowisko – magiczne ferie” został dofinansowany z budżetu Gminy Woźniki
w ramach realizacji zadania publicznego w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego