Projekty realizowane 2023

Projekty dofinansowane z budżetu Gminy Woźniki w 2023 roku

1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w 2023 roku
Turniej piłki nożnej o puchar Burmistrza Woźnik 1000 zł

2. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w 2023 roku
II Turniej piłki siatkowej o puchar Burmistrza Woźnik 1000 zł

3. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji w 2023 roku
Rozwijamy talenty – warsztaty muzyczne 2500 zł

4. Turystyka i krajoznawstwo w 2023 roku
Na szlaku ze św. Jakubem 3000 zł

5. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego w 2023 roku
Kasztanowce w Ogrodzie botanicznym im. J. Lompy w Lubszy 1460 zł

 

Projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica” w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objęte PROW na lata 2014 – 2020, w postaci grantu na realizację zadania:

1. „Bądź jak Jakub-promocja drogi jakubowej”

2. „Szukamy tlenu”.

3. „Multimedialny przewodnik roślin”