Sołtys i Rada Sołecka

Kadencja 2023-2027

Sołtys: Beata Golasz
tel. 34 35 79 489
e-mail: solectwo@lubsza.org

Rada Sołecka
Przewodniczący – Tomasz Opiełka
Członkowie:
-Ewa Sławańska
-Urszula Ślęzok
-Katarzyna Opiełka
-Krzysztof Pytel

strona internetowa: BIP Woźniki