Miesięczne archiwum: marzec 2014

„Śląsk”, „Fabryka Silesia” i „Gwarek” patronami medialnymi Jubileuszu

SlaskPrasafabrykaSilesiaMinigwarek

Miło nam poinformować, że oficjalny patronat medialny nad całorocznymi obchodami Jubileuszu 700-lecia Lubszy sprawować będą: Miesięcznik Społeczno-Kulturalny „Śląsk”, wydawany przez Górnośląskie Towarzystwo Literackie w Katowicach, „Fabryka Silesia” – kwartalnik kulturalny Regionalnego Ośrodka Kultury w Katowicach oraz tygodnik „Gwarek”. Liczymy na owocną współpracę.

Wystawa „Lubsza na starej fotografii”

Od 14 marca, w holu Urzędu MieLubsza_na_starej_fot_gabl_UMIGjskiego w Woźnikach można obejrzeć wystawę zdjęć „Lubsza na starej fotografii”. Czarno-białe fotografie, które zostały zgromadzone i po raz pierwszy zaprezentowane z okazji 70-lecia Szkoły Podstawowej im. Józefa Lompy w Lubszy, w maju 2007 roku, obecnie ponownie udostępniono zainteresowanym w ramach obchodów Jubileuszu 700-lecia Lubszy.

Czytaj dalej Wystawa „Lubsza na starej fotografii”

Historia Lubszy według Bernarda Szczecha

LubszaSzczech1Zapraszamy do zapoznania się ze zbiorem szkiców Bernarda Szczecha na temat dziejów Lubszy, udostępnionych dzięki uprzejmości autora. Na zbiór składają się rozdziały z dwu jego publikacji: „Lubsza. Szkice z dziejów gminy i parafii, Lubsza-Zabrze, 1998 oraz „Szkice z dziejów Lubszy i okolicy”, Lubsza, 1998. Jak napisał pan Bernard Szczech we wstępie do jednej z nich, liczymy, że lektura „stanowić będzie kolejny przyczynek do poznania bogatej przeszłości naszej Małej Ojczyzny”.

Czytaj dalej Historia Lubszy według Bernarda Szczecha

Spotkanie organizatorów jubileuszu 700-lecia Lubszy

logo4

24 lutego 2014 roku, w sali Szkoły Podstawowej w Lubszy odbyło się drugie, walne spotkanie Komitetu Organizacyjnego obchodów Jubileuszu 700-lecia miejscowości. Pierwsze, robocze zebranie członkiń i członków komitetu, miało miejsce 17 grudnia 2013 roku. W lutowym spotkaniu wzięły udział osoby związane z Lubszą, gotowe uczestniczyć w pracach Komitetu, jak również przedstawiciele najważniejszych instytucji z Lubszy oraz Woźnik.

Czytaj dalej Spotkanie organizatorów jubileuszu 700-lecia Lubszy