Spotkanie organizatorów jubileuszu 700-lecia Lubszy

logo4

24 lutego 2014 roku, w sali Szkoły Podstawowej w Lubszy odbyło się drugie, walne spotkanie Komitetu Organizacyjnego obchodów Jubileuszu 700-lecia miejscowości. Pierwsze, robocze zebranie członkiń i członków komitetu, miało miejsce 17 grudnia 2013 roku. W lutowym spotkaniu wzięły udział osoby związane z Lubszą, gotowe uczestniczyć w pracach Komitetu, jak również przedstawiciele najważniejszych instytucji z Lubszy oraz Woźnik.

Obecny był m.in. jeden z inicjatorów obchodów Jubileuszu, historyk, badacz dziejów Śląska, ekspert w dziedzinie historii Lubszy, znawca życiorysu Józefa Lompy, pan Bernard Szczech. Pozostali uczestnicy komitetu organizacyjnego to reprezentanci lubszeckich instytucji i organizacji pozarządowych: Sołectwa Lubsza, Szkoły Podstawowej im. Józefa Lompy w Lubszy, Ochotniczej Straży Pożarnej, Biblioteki Publicznej w Lubszy oraz Parafii kościoła p.w. św. Jakuba Starszego Apostoła w Lubszy.

Spotkanie rozpoczął krótki wykład p. Bernarda Szczecha, wyjaśniający historyczne powody, dla których data 6 kwietnia 2014 może być przyjmowana za symboliczne 700. urodziny Lubszy. Gość spotkania przytoczył fragmenty swego listu do burmistrza Woźnik, p. Alojzego Cichowskiego, w których porusza kwestię średniowiecznej wzmianki o Lubszy z 6 kwietnia 1314 roku.

Kolejne punkty zebrania dotyczyły kwestii organizacyjnych. Omówiono rezultaty starań Komitetu o dofinansowanie 700-lecia przez Gminę Woźniki; wstępnie ustalono kalendarz przedsięwzięć, jakie przez cały rok 2014 organizowane będą pod szyldem obchodów jubileuszowych. Realizacja poszczególnych zadań została przypisana osobnym zespołom roboczym, których pracę koordynować będzie dyrektor Szkoły Podstawowej w Lubszy, p. Ewa Kita.

Komitet potwierdził, że inauguracja 700-lecia nastąpi 6 kwietnia 2014 r. podczas Mszy św. w kościele św. Jakuba Apostoła Starszego w Lubszy. Do tego czasu w Lubszy odbywać się będą prace przygotowawcze związane z obchodami, m.in.: uporządkowanie deptaka łączącego ulice Lompy i Polną oraz pobliskich posesji, wywieszenie okolicznościowego banera o dużym formacie na ścianie jednego z domów przy ul. Lompy, wydanie widokówek z okazji Jubileuszu Sołectwa oraz utworzenie strony internetowej www.lubsza.org, zawierającej wszelkie informacje na temat obchodów.

Spotkanie zakończyło się ustaleniem daty kolejnego zebrania na 31 marca br.

 

Rys. LOGO 700-lecia Lubszy. Projekt: Agnieszka Kamińska