Projekty zakończone 2017

„Lubszeckie spotkania z astronomią – nauka przedmiotów ścisłych przez zabawę”
Zadanie publiczne w dziedzinie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2017 roku, dofinansowane przez Gminę Woźniki – 2.000 zł

„Ferie z kulturą – warsztaty artystyczne dla dzieci”
Zadanie publiczne w dziedzinie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2017 roku, dofinansowane przez Gminę Woźniki – 1.800 zł

„II Ceramiczna Noc Świętojańska – warsztaty artystyczne i plenerowy wypał wyrobów glinianych”
Zadanie publiczne w dziedzinie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2017 roku, dofinansowane przez Gminę Woźniki – 2.500 zł

„Znane i nieznane zabytki gminy Woźniki – konkurs plastyczny”
Zadanie publiczne w dziedzinie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2017 roku, dofinansowane przez Gminę Woźniki – 1500 zł

„Turniej piłki nożnej szkół podstawowych im. Józefa Lompy z okazji rocznicy 220 lat urodzin J. Lompy”
Zadanie publiczne w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 roku, dofinansowane przez Gminę Woźniki – 2.000 zł

„Organizacja zajęć z tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży”
Zadanie publiczne w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 roku, dofinansowane przez Gminę Woźniki – 900 zł

„Bieg na orientację Drogą św. Jakuba”
Zadanie publiczne w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 roku, dofinansowane przez Gminę Woźniki – 1.000 zł

„Aktywni emeryci”
Zadanie publiczne w dziedzinie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2017 roku, dofinansowane przez Gminę Woźniki – 1.500 zł

„Upamiętnienie 20 lat od utworzenia ogrodu botanicznego im. J. Lompy”
Zadanie publiczne w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2017 roku, dofinansowane przez Gminę Woźniki – 1.000 zł

„Ochrona kasztanowców”
Zadanie publiczne w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2017 roku, dofinansowane przez Gminę Woźniki – 500 zł

„Chcieć to móc – impreza promująca inicjatywy lokalne gminy Woźniki”
Zadanie publiczne w dziedzinie promocji i organizacji wolontariatu w 2017 roku, dofinansowane przez Gminę Woźniki – 3.285 zł

„Lubszecka muszla – wypiek jako lokalny produkt turystyczny Gminy Woźniki”
Zadanie publiczne w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w 2017 roku, dofinansowane przez Gminę Woźniki – 1.500 zł

„Józef Lompa – co o nim wiemy? Konkurs na pracę badawczą dokumentującą życie szkolorza z Lubszy”
Zadanie publiczne w dziedzinie podtrzymywanie tradycji narodowej w 2017 roku, dofinansowane przez Gminę Woźniki – 1.000 zł

„Dzień zdrowia – piknik rodzinny z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka. Profilaktyczna akcja prozdrowotna”
Zadanie publiczne w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia w 2017 roku, dofinansowane przez Gminę Woźniki – 500 zł

„Warsztaty etnograficzne”
Zadanie publiczne w dziedzinie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2017 roku, dofinansowane przez Gminę Woźniki – 500 zł

„Poznajemy dobre praktyki w zakresie opieki nad zabytkami”
dofinansowane z budżetu Gminy Woźniki w dziedzinie kultury, sztuki,
ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 1000 zł

„Papierowa wiklina – rękodzieło łączy pokolenia”
partner: Biblioteka Publiczna – filie w Lubszy i Psarach