Ochrona kasztanowców

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Lubszeckiej podjęło działania zmierzające w kierunku ratowania drzew  pod hasłem „Ochrona kasztanowców”. Założono opaski zwalczające szkodnika, jakim jest szrotówek kasztanowcowiaczek.

Chociaż lubszeckie stowarzyszenie najbardziej znane jest z organizacji imprez kulturalnych i sportowych lub warsztatów artystycznych, to warto przypomnieć, że naszymi celami statuowymi są także ochrona przyrody i działania w dziedzinie ekologii. Od początku istnienia staramy się realizować tzw. zielone projekty, m. in. wzbogacanie zasobów ogrodu botanicznego czy też – tak jak w tym roku – ratowanie kasztanowców przed szkodnikami.

Trzeba zaznaczyć, że duży wkład w dbanie o kasztanowce zlokalizowane przy lubszeckich ulicach, mają mieszkańcy miejscowości, którzy systematycznie grabią liście. To dlatego kondycja tych drzew jest o wiele lepsza niż kasztanowców znajdujących się w polu przy krzyżu, na przedłużeniu ul. Plebiscytowej. Stan tych dwóch drzew jest bardzo zły.

Dużym zagrożeniem dla kasztanowców jest szrotówek kasztanowcowiaczek. Więcej informacji na jego temat można uzyskać, klikając –> tutaj. Dlatego też nasze działania skupiły się na ochronie drzew przed jego szkodliwym działaniem.

(EK)

Projekt „Ochrona kasztanowców”  jest realizowany w ramach zadania publicznego w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego i został dofinansowany z budżetu Gminy Woźniki.