Archiwa kategorii: Publikacje

Lubsza – bibliografia. Wybrane publikacje

Bernard Szczech, Szkice z dziejów Lubszy i okolicy. Lubsza 1998

Bernard Szczech, Szkice z dziejów gminy i parafii. Lubsza-Zabrze 1998

Bernard Szczech, Z dziejów kościółka św. Walentego w Woźnikach. Woźniki 2006

Bernard Szczech, Legendy Lubszy i okolic. Lubsza-Zabrze 1998

Bernard Szczech, Legendy i podania o Grojcu, Lubszy oraz okolicy. Bytom 1999

Bernard Szczech, Prehistoryczne osadnictwo w rejonie Woźnik. Woźniki 2007

Bernard Szczech, W kręgu górnośląskich podań i legend. Miasto i Gmina Woźniki. Woźniki 2011

Bernard Szczech, Józefa Lompy życie codzienne w Lubszy i w Woźnikach w latach 1819-1863. Woźniki 2013

Bernard Szczech, Józefa Lompy kronika kościoła w Lubszy 1817-1832. Zabrze 1992

Jan Myrcik, Poeci ziemi lublinieckiej. Tarnowskie Góry 1999

Jan Malicki, Józef Lompa żywot niepokorny. Katowice 1997

Jan Malicki, Faust, Abu-Zajd i książęta śląscy. Katowice 1997

Wiadomości Ziemi Woźnickiej

Ks. Alojzy Oleksik, Lubsza, ks. Brzoza i…”, Jasienica-Kamieńskie Młyny 2002

Bernard Szczech, Kościół św. Jakuba Starszego w Lubszy w inwentarskim opisie ks. Antoniego Kłoska z 1803 roku, Katowice 2000.

Katolik Nr 75, rok 1897

Wiesław Dobrzycki, Józef Lompa 1797- 1863,  Warszawa 1970

Zdzisław Hierowski, Józef Lompa- jego działalność i zasługi dla Śląska, Katowice 1957

Red. Bożena Zwierzyńska i in.„Józef Lompa”,  Zeszyt 22,  Bytomska Biblioteka Pedagogiczna, styczeń-marzec 2013