Projekty zakończone 2015

Wydanie albumu promocyjnego „Jubileusz 700-lecia Lubszy”
Zadanie publiczne w dziedzinie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2015 roku, dofinansowane przez Gminę Woźniki (1400 zł)

Zwiększenie nakładu albumu promocyjnego „Jubileusz 700-lecia Lubszy”
Zadanie publiczne w dziedzinie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2015 roku, dofinansowane przez Gminę Woźniki (2000 zł)

Zajęcia taneczne inspirowane i stylizowane ludowością i folklorem
Zadanie publiczne w dziedzinie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2015 roku, dofinansowane przez Gminę Woźniki (1000 zł)

Ocalić od zapomnienia – spotkania z kulturą, tradycją i sztuką
Zadanie publiczne w dziedzinie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2015 roku, dofinansowane przez Gminę Woźniki (1000 zł)

II Turniej Piłki Nożnej szkół podstawowych o puchar marszałka województwa śląskiego
Zadanie publiczne „Grant dla obszaru „4”, dofinansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego (2000 zł)

Lubsza na szlaku św. Jakuba. Ochrona i promocja nowej marki kulturalno – turystycznej Gminy Woźniki
Zadanie publiczne w dziedzinie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2015 roku, dofinansowane przez Gminę Woźniki (1800 zł)

Aktywni w każdym wieku – zajęcia nordic walking
Zadanie publiczne w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015 roku, dofinansowane przez Gminę Woźniki (200 zł)

Organizacja szkoleń i panelu dyskusyjnego dla organizacji pozarządowych Gminy Woźniki
Zadanie publiczne w dziedzinie promocji i organizacji wolontariatu w 2015 roku, dofinansowane przez Gminę Woźniki (2000 zł)

Wsparcie i promocja Muzeum Regionalnego im. J. Lompy w Lubszy w związku z obchodami 152. rocznicy śmierci Józefa Lompy
Zadanie publiczne z zakresu podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej w 2015 roku, dofinansowane przez Gminę Woźniki (300 zł)

Wyjazd na narty dzieci i młodzieży z terenów wiejskich Gminy Woźniki
Zadanie publiczne w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015 roku, dofinansowane przez Gminę Woźniki (800 zł)

Wzbogacenie ogrodu botanicznego im. J. Lompy
Zadanie publiczne w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2015 roku, dofinansowane przez Gminę Woźniki (500 zł)