Wyniki konkursu plastycznego

Znamy laureatów konursu plastycznego „Znane i nieznane zabytki  Gminy Woźniki”, zorganizowanego przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Lubszeckiej. Gratulujemy zarówno laureatom, jak i wszystkim uczestnikom, bardzo udanych prac!

Wyniki konkursu plastycznego „Znane i nieznane zabytki Gminy Woźniki”

Kategoria pierwsza – dostarczono 9 prac

  1. miejsce – Kamila Opiełka – Babienica – SP Psary
  2. miejsce – Adam Kluba – SP Ligota Woźnicka
  3. miejsce – Agnieszka Kot – SP Lubsza

Wyróżnienie – Paweł Filipczyk  SP Ligota Woźnicka

Kategoria druga – dostarczono 10 prac

  1. Miejsce – Jessica Klyta – Drogobycza – SP Psary
  2. Ksawery Michalik – SP Lubsza
  3. Mirella Ziora – SP Psary

Wyróżnienie – Karola Ziora

Kategoria trzecia – dostarczono 1 praca

  1. miejsce – Kinga Skiba

Kategoria czwarta – dostarczono 1 praca

  1. miejsce – Robert Skiba

Kategoria piąta – dostarczono 2 prace

  1. miejsce – Bożena Filipczyk –
  2. miejsce – Iwona Kluba – Czarny Las

Gratulujemy!

Projekt „Znane i nieznane zabytki gminy Woźniki – konkurs plastyczny”
został dofinansowany przez Gminę Woźniki w dziedzinie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2017 roku