Warsztaty etnograficzne w Lubszy

„Musimy świadomi być tego, żeśmy Słowianie,
żeśmy między Słowianami Polacy,
a między Polakami – Ślązacy”.

Te słowa Józefa Lompy przyświecały uczestnikom warsztatów etnograficznych, które odbyły się 27 kwietnia 2017 r. w siedzibie Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Lubszeckiej. W zajęciach tych uczestniczyły dzieci i młodzież z terenu Gminy Woźniki. Chęć uczestnictwa zgłosiły dzieci z Psar, Ligoty, Kamienicy, Woźnik oraz z Lubszy.

Warsztaty przebiegały zgodnie z ustalonym harmonogramem i odbywały się w atmosferze śląskiej tradycji i kultury. Członkinie Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Lubszeckiej przygotowały dla uczestników warsztatów szereg atrakcji, mających na celu rozwijanie  wśród dzieci i młodzieży zainteresowań tematyką regionalną. Była okazja do śpiewania ludowych piosenek i do  wysłuchania wierszyków recytowanych po śląsku. Każde dziecko mogło też sprawdzić, w jakim stopniu zna gwarę śląską, rozwiązując krótki quiz. Na spotkaniu tym odbyła się również pogadanka na temat etnografii przygotowana przez młodzież z Lubszy. Kulminacyjnym punktem warsztatów był konkurs wiedzy na temat życia i twórczości Józefa Lompy. Najlepszy w konkursie okazał się młody mieszkaniec Kamienicy – Wojciech Wluka. Po napisaniu konkursu nastąpiło zwiedzanie przyszkolnego Regionalnego Muzeum im. J. Lompy. Nie lada atrakcją były dla dzieci warsztaty kulinarne, które polegały na przygotowaniu śląskich klusek. I z tym zadaniem uczestnicy warsztatów poradzili sobie bardzo dobrze. Na zakończenie spotkania dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe.

Tekst i zdj.: Dorota Nowak

Projekt „Warsztaty etnograficzne” został dofinansowany z budżetu Gminy Woźniki