Jubileusz Ogrodu Botanicznego im. J. Lompy

W 2017 roku przypadła rocznica 20-lecia założenia Ogrodu botanicznego im. Józefa Lompy. Z tej okazji podczas jubileuszu 80-lecia Szkoły Podstawowej im. Józefa Lompy zostały zasadzone nowe drzewa i odsłonięto tablicę informacyjną, upamiętniającą reaktywację ogrodu w 1997 roku przez uczniów na terenie szkoły.

Przypomnijmy, że Józef Lompa w 1825 roku otrzymał fundusze na urządzenie ogródka szkolnego. Było to pierwsze na Górnym Śląsku tego typu przedsięwzięcie wykorzystywane do celów dydaktycznych. Pierwotny ogród liczył około 500 gatunków roślin, w tym około 200 drzew owocowych, opatrzonych tabliczkami z informacjami w trzech językach: polskim, łacińskim i niemieckim. Jego pozostałością do niedawna była słynna ponad 300-letnia grusza zwana „Gruszą Lompy”.
tekst: Daria Klyta
Zadanie publiczne zostało dofinansowane przez Gminę Woźniki w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2017 roku.