Józef Lompa – co o nim wiemy?

Rozstrzygnięto konkurs na pracę poświęconą osobie Józefa Lompy, zorganizowany przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Lubszeckiej z okazji 220. rocznicy urodzin „szkolorza” z Lubszy.

Zadaniem uczestników konkursu pt. „Józef Lompa – co o nim wiemy?”, było przeprowadzenie badań na temat postaci wybitnego Górnoślązaka oraz podsumowanie ich w formie pracy pisemnej, wizualnej (film, plakat, fotografia) lub prezentacji multimedialnej.

Spośrod trzech możliwych kategorii wiekowych, prace złożono wyłacznie w grupie I (kl. IV-VII SP). Jury wybrało trzy najlepsze prace. Ich autorami są: Szymon Meisner, Rafał Wachowski, Wojciech Kita.
Wszystkie prace mają formę plakatu. Można je będzie obejrzeć w gablocie Muzeum im. Józefa Lompy w Lubszy (podziemia lubszeckiej Szkoły Podstawowej, ul. Szkolna 1).

 

Projekt „Józef Lompa – co o nim wiemy? Konkurs na pracę badawczą dokumentującą
życie „szkolorza” z Lubszy” został dofinansowany z budżetu Gminy Woźniki w dziedzinie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej