Józef Lompa – konkurs

W roku 2017 obchodzimy 220. rocznicę urodzin Józefa Lompy. Aby godnie podsumować ten jubileusz oraz uhonorować postać wybitnego Górnoślązaka, zapraszamy do udziału w konkursie na pracę badawczą „Józef Lompa – co o nim wiemy?”.

Konkurs adresowany jest do wszystkich, którzy ukończyli 10. rok życia i są zainteresowani osobą „szkolorza” z Lubszy. Zadaniem uczestników jest przeprowadzenie badań na temat postaci Józefa Lompy oraz podsumowanie ich w formie pracy pisemnej, wizualnej (film, plakat, fotografia) lub prezentacji multimedialnej. Temat prac jest dowolny – może dotyczyć zarówno jego twórczości i spuścizny, jak i życia rodzinnego, pochodzenia, potomków, a także śladów Lompy we współczesności.

Prace można zgłaszać indywidualnie lub zespołowo, w jednej z trzech kategorii wiekowych: kat. 1 (kl. IV-VII SP), 2 (gimnazjum i liceum), 3 (dorośli).

Termin zgłaszania prac upływa 15 grudnia 2017 roku. Prace należy przesyłać lub składać w siedzibie Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Lubszeckiej (budynek Szkoły Podstawowej w Lubszy, ul. Szkolna 1). Oprócz pracy należy dołączyć wypełniony osobiście lub przez opiekuna – formularz zgłoszeniowy.

Ogłoszenie wyników nastąpi 22 grudnia. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody. Więcej informacji w Regulaminie konkursu, pod adresem e-mail: kontakt@lubsza.org lub numerem tel. 603890267.

Regulamin konkursu

Formularz zgłoszeniowy

(AK)

Projekt „Józef Lompa – co o nim wiemy? Konkurs na pracę badawczą dokumentującą
życie „szkolorza” z Lubszy” został dofinansowany z budżetu Gminy Woźniki w dziedzinie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej