Tenis stołowy dla dzieci i młodzieży – relacja

W listopadowe popołudnia młodzież i dzieci z Gminy Woźniki mogły spędzić swój wolny czas uczestnicząc w zajęciach z tenisa stołowego, które zorganizowane zostały przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Lubszeckiej na terenie Szkoły Podstawowej w Lubszy.

Zajęcia odbywały się w dwóch grupach: młodszej, stawiającej pierwsze kroki w tej dyscyplinie sportowej i chcącej poznać podstawowe zasady i technikę gry oraz drugiej grupie, starszej, która doskonaliła swoje umiejętności techniczne i taktyczne. Wszyscy uczestnicy zajęć mogli sprawdzić siebie i swoje zdolności 6 grudnia 2017r . w Turnieju Mikołajkowym, który został zorganizowany na podsumowanie tego krótkiego kursu nauki gry. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem, a dzięki dofinansowaniu z Gminy Woźniki uczestnicy mogli grać na nowym stole do tenisa stołowego oraz zdobyć medale i dyplomy podczas turnieju.

tekst i zdj.: Daria Klyta

Projekt „Organizacja zajęć z tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży”
został dofinansowany z budżetu Gminy Woźniki w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku