Rajd Drogą św. Jakuba – relacja z imprezy

Brak słońca, chłód ani plucha nie przeszkodziły śmiałkom, którzy 29 grudnia 2018 roku stanęli na starcie Rajdu na orientację Drogą św. Jakuba. Do zawodów, łaczących samochodową grę terenową z biegami na orientację – zgłosiło się 7 drużyn.

Imprezę zorganizowało Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Lubszeckiej, sprawujące opiekę nad lokalnym fragmentem Drogi św. Jakuba, która od 2014 roku przebiega przez obszar Gminy Woźniki. Zespoły startowały w 5-minutowych odstępach czasu. Wśród zawodników nie zabrakło także Mariana Chojnackiego – trenera, organizatora i weterana imprez na orientację.

Część samochodowa obejmowała teren całej Gminy Woźniki, w kilku punktach przecinając Jasnogórską Drogę św. Jakuba. Uczestnicy mieli do rozwiązania wiele zaskakujących zagadek na spotrzegawczość, inteligencję oraz wiedzę o lokalnej historii i topografii. Były wśród nich m.in. zadania matematyczne (wyliczyć tuziny z ceny paliwa) i praktyczne (selfie ze znaną postacią na woźnickim rynku) – realizowane na podstawie itinerera, który każdy zespół otrzymał przed startem. Uczestnikom wręczono także przygotowane przez Stowarzyszenie ulotki promujące Drogę św. Jakuba (wkrótce będą dostępne w Urzędzie Gminy oraz kancelarii parafialnej w Lubszy).

Część piesza rajdu ograniczała się do obszaru miejscowości Lubsza i była zorganizowana na zasadzie biegu na orientację. Zespoły otrzymały mapę i miały za zadanie odnaleźć i potwierdzić na karcie startowej wszystkie punkty oraz wykonać zadanie specjalne.

Finał imprezy odbył się – zgodnie z jej motywem przewodnim – w sali „U św. Jakuba”, która mieści się w zabytkowym budynku starej plabanii przy kościele św. Jakuba Ap. Starszego w Lubszy. Tam właśnie wszystkie zespoły po powrocie z trasy spotkały się, aby przy bezalkoholowym grzańcu i „Lubszelkach” (lubszeckich ciasteczkach w kształcie jakubowej muszli), oczekiwać na ogłoszenie wyników. Puchary, dyplomy, medale i nagrody wręczyła zespołom Beata Bacior – wiceburmistrz Woźnik.

Wszystkim uczestniczkom i uczestnikom rajdu gratulujemy wyników, uczciwej rywalizacji i odporności na niepogodę. Podziękowania dla Galerii Kultury w Woźnikach za ufundowanie jednej z nagród.
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z imprezy, a także do przeczytania relacji z Rajdu na stronie internetowej Radia Katowice.

(AK), zdj. A. Kamińska, B. Witkowska, R. Stotko

Impreza dofinansowana z budżetu Gminy Woźniki w 2018 roku w ramach projektów:
„Wolontariusze na trasie – Rajd Drogą św. Jakuba jako promocja inicjatyw lokalnych”
oraz „Biegi na orientację – reaktywacja”