Nowe stawki za wywóz odpadów

Od nowego roku 2019 wszystkich mieszkańców Gminy Woźniki czeka drastyczny, bo niemal dwukrotny, wzrost opłaty za wywóz odpadów komunalnych. W podobnej sytuacji jest cała Polska. Negocjowanie jak najbardziej korzystnych dla nas stawek „śmieciowych” stało się pierwszym poważnym wyzwaniem nowo wybranych władz samorządowych.

Wzrost cen nie jest winą władz lokalnych. Wpływ na niego ma kilka czynników, takich jak m.in. wzrost ceny energii, transportu i zwiększenie stawek za tzw. „opłatę marszałkowską”. Jest to opłata za składowanie i magazynowanie odpadów, której wysokość jest ustalana w drodze rozporządzenia Rady Ministrów i waloryzowana w drodze obwieszczenia Ministra Środowiska.

Aby uzyskać jak najniższe ceny i mieć silniejszą pozycję negocjacyjną, włodarze naszej gminy przystąpili do konsorcjum, wraz z gminami: Ciasna, Kochanowice, Konopiska, Kalety i Pawonków. O postępach rozmów  władze informują na bieżąco. Więcej na ten temat oraz w kwestii nowych tymczasowych cen wywozu odpadów można przeczytać na stronie www.wozniki.pl.

W tej chwili obowiązuje uchwała (ważna przez 3 miesiące), w której ustalono opłatę w wysokości 17 zł od osoby, gdy na posesji mieszka od 1 do 2 osób, 14 zł za osobę, gdy na posesji mieszka od 3 do 6 osób oraz 13 zł od osoby, gdy na posesji mieszka 7 i więcej osób- w przypadku segregowania odpadów. W przypadku niesegregowania odpadów stawka wzrosła do 30 zł za osobę.