Droga św. Jakuba – konkurs plastyczny

kosciolyStowarzyszenie Miłośników Ziemi Lubszeckiej zaprasza do udziału w konkursie plastycznym. Tematem konkursu są kościoły znajdujące się na Drodze św. Jakuba – jednej z najstarszych i najsłynniejszych europejskich tras pielgrzymkowych, wiodących do Santiago de Compostela.

Pielgrzymi udający się na piesze pielgrzymki kierują się właśnie kościołami, jako punktami łączącymi poszczególne odcinki trasy oraz drogowskazami wskazującymi kierunek wędrówki. Prace konkursowe powinny przedstawiać kościoły na szlakach św. Jakuba: tzw. Via Regia, czyli Drodze Królewskiej łączącej wschodnią i zachodnią granicę Polski oraz Jasnogórskiej Drodze św. Jakuba (na zdj.). Ten ostatni szlak – wytyczony w 2014 roku – prowadzi polami i lasami między Częstochową a Sączowem i Piekarami Śl., m. in. przez Niwy, Babienicę, Lubszę i Kolonię Woźnicką.

 

REGULAMIN KONKURSU

1.      W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, a także osoby dorosłe.
2.      Technika wykonania prac: dowolna malarska, rysunkowa, grafika, technika, mieszane. Wszystkie elementy pracy powinny być trwale związane z podobraziem.
3.      Format prac : A4
4.      Prace powinny być na odwrocie podpisane imieniem i nazwiskiem autora, adresem, numerem telefonu rodzica lub opiekuna prawnego (w przypadku osób niepełnoletnich). Zgłoszenie pracy oznacza akceptację niniejszego regulaminu oraz zgodę na publikację zgłoszonego materiału.
5.      Ocena prac konkursowych będzie dokonana w kategoriach:
– Szkoła Podstawowa
– Gimnazjum
– Szkoła ponadgimnazjalna
– Dorośli
6.      Prace należy dostarczyć do 25.11.2016 na adres:  ul. Szkolna 1, 42-287 Lubsza,
tel. 34 3579033. Prace konkursowe powinny być odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniem.
7.      Ogłoszenie wyników odbędzie się 29.11.2016 na stronie internetowej: www.lubsza.org oraz www.splubsza.pl. Uroczyste wręczenie dyplomów i upominków podczas kiermaszu świątecznego w Szkole Podstawowej im. J. Lompy w Lubszy (11.12.2016)
8.      Więcej informacji w artykule „Kościół w Lubszy na Drodze św. Jakuba” na stronie www.lubsza.org
9.      Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Lubszeckiej. Partnerem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. J. Lompy w Lubszy. Konkurs organizowany w ramach projektu „Oznakowanie (…) i promocja Jasnogórskiej Drogi św. Jakuba (…)” dofinansowanego z budżetu Gminy Woźniki.

konkurs-plastyczny-camino-loga