Szkolenie dla organizacji pozarządowych

szkolenie15 marca 2016 roku w Lubszy odbyło się szkolenie pt. „Księgowość w organizacji pozarządowej”, organizowane przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Lubszeckiej. Uczestniczyli w nim członkowie stowarzyszeń z gminy Woźniki.

Szkolenie odbyło się w ramach promocji i organizacji wolontariatu w naszej gminie, a dokładnie w ramach projektu: „Szkolenie merytoryczne dla organizacji pozarządowych gminy Woźniki”.
Małe organizacje pozarządowe nie tylko realizują przedsięwzięcia dla dobra lokalnych społeczności, ale także muszą sobie radzić z ogromem formalnych obowiązków, urzędowych terminów i tzw. „papierkową robotą”. Dużym wyzwaniem – szczególnie dla małych stowarzyszeń, opartych na pracy społecznej członków – jest prawidłowe prowadzenie księgowości i rachunkowość. Takie organizacje nie mogą sobie pozwolić na płatną obsługę księgową, więc szkolenia w tej dziedzinie wydają się być potrzebne.

15 marca szkolenie takie poprowadził ekspert z zakresu księgowości i zagadnień prawnych funkcjonowania organizacji pozarządowych – Andrzej Michalik, ze Stowarzyszenia Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST w Katowicach. Uczestnicy otrzymali wiele praktycznych informacji, m.in. na temat wypełniania formularza CIT-8 oraz rocznego sprawozdania finansowego. Organizatorzy dziękują p. Iwonie Nowak oraz p. Markowi Majchrzykowi za zapewnienie poczęstunku dla uczestników.

woznikiProjekt dofinansowany z budżetu Gminy Woźniki