Henryk Wawro (Lubsza) – kandydat do Rady Powiatu Lublinieckiego

Kopia henryk wawroHenryk Alojzy Wawro – zam. Lubsza, lat 62, kandydat do Rady Powiatu Lublinieckiego. Komitet Wyborczy Wyborców Forum Samorządowe Ziemi Lublinieckiej. Lista nr 25.

1. Doświadczenie zawodowe, dodatkowe kwalifikacje, doświadczenie w działalności na rzecz regionu i społeczności lokalnej.

Praca z ludźmi i dla ludzi w górnictwie przez 32 lata od najniższego szczebla do Nadsztygara Wentylacji oraz kierownika Kopalnianej Stacji Ratownictwa Górniczego w KWK „JULIAN”, nauczyła mnie odpowiedzialności, dyscypliny i pokory. Jeszcze nie mieszkając w Lubszy, w roku 2000, doprowadziłem swoim działaniem u Wojewody Śląskiego, iż nie ma anten telekomunikacyjnych o średnicy 2,4 m, 2,0 m i 2 po 1,2 m, które miały być zabudowane na wysokości 10 i 15 m nad poziomem terenu (na podst. decyzji burmistrza Woźnik z 21.11.200). Oraz prowadzę działania przeciwko emitowanym hałasom, zapyleniom przez technologicznie stare urządzenia po byłym EKO-ROL.

2. Co skłoniło Panią/Pana do kandydowania w wyborach samorządowych?

Z mojego doświadczenia, sporej części radnych brakuje ochoty i zaangażowania, by poświęcić się dla społeczności lokalnych, ponieważ sprawy, z którymi się stykają, ich bezpośrednio nie dotyczą. Wielu z nich jest mocno uwikłanych w różnego rodzaju układy polityczne. Zrobić coś dla wnuków.

3. Jakie problemy Lubszy uważa Pan/i za najbardziej istotne?

Brak kanalizacji sanitarno-deszczowej. Duże zadymienie, zapylenie i hałas przez nadmierny ruch ciężkiego taboru samochodowego. Brak oświetlenia ulic i uliczek, kwiatów, klombów. Mało przejść dla pieszych. Drogi dojazdowe. Brak inwestycji w kolektory słoneczne.

4. Które z tych kwestii uważa Pan/i za priorytety i jaki jest Pani/Pana pomysł na ich rozwiązanie?

Z uwagi na to, że Rada Powiatu to organ kolegialny, do zrealizowania moich postulatów będę potrzebował poparcia innych radnych. Priorytetem będzie dokończenie projektów i działań, tych, które są w trakcie.
Zainteresowanie mieszkańców losem swojej miejscowości i pokazanie im, że można mieć wpływ na trafne i nietrafne projekty i inwestycje.
Podejmowanie inicjatyw organizacji wydarzeń kulturalnych.

5. W jakie konkretnie sprawy chce się Pan/i zaangażować w nadchodzącej kadencji? (nie tylko te dotyczące Lubszy, także dotyczące gminy)

Uważam, że powiaty powinny w sposób aktywny uczestniczyć w procesach nad drogami dojazdowymi, budowaniu ścieżek pieszo-rowerowych, tras przełajowych oraz widokowych. Wykorzystać pozytywne doświadczenia z działalności radnych innych gmin i miast.

6. Jakie jest Pani/Pana hobby?

Prace stolarskie, prowadzenie wraz z żoną pasieki, która ma 32 ule, uprawianie ekologicznych warzyw i owoców, przeróżnych ziół i kwiatów. Interesuję się sportem, lubię grać w tenisa stołowego, szachy.