Roman Opiełka – kandydat do Rady Miejskiej w Woźnikach

roman opielkaRoman Krzysztof Opiełka – zam. Lubsza, lat 64, kandydat do Rady Miejskiej w Woźnikach z okręgu nr 14. Komitet Wyborczy Wyborców Forum Samorządowe Ziemi Lublinieckiej. Lista nr 28.

1 . Doświadczenie zawodowe.

Działalność w OSP od 1961 r., od roku 1996 prezes OSP Lubsza.
Udział w organizacji festynów , imprez oraz wszelkich prac na rzecz sołectwa.
Członek Zarządu Gminnego OSP.
W ZHP 1962-1971 .

2. Co skłoniło Pan do kandydowania w wyborach samorządowych?

Dalsza współpraca z mieszkańcami i władzami sołectwa i Gminy.

3. Jakie problemy Lubszy uważa Pan za najbardziej istotne?

Zagospodarowanie czasu wolnego młodzieży.

4. Które kwestie uważa Pan za priorytety i jaki jest Pana pomysł na ich rozwiązanie?

Rozbudowa remizy OSP w Lubszy i zorganizowanie świetlicy dla młodzieży.

5. W jakie konkretnie sprawy chce się Pan/i zaangażować w nadchodzącej kadencji?

Rozbudowa OSP Lubsza.
Połączenie miejscowości gminy ścieżkami rowerowymi na bazie istniejących dróg polnych.

6. Jakie jest Pana hobby?

Historia , literatura i sport.