Lokalne zabytki – konkurs plastyczny

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Lubszeckiej po raz kolejny zaprasza do udziału w konkursie plastycznym. Tym razem tytuł konkursu brzmi „Znane i nieznane zabytki  Gminy Woźniki”.

Celem konkursu jest upowszechnienie wiedzy z zakresu turystyki i historii lokalnej wśród mieszkańców gminy, a także możliwość zaprezentowania swoich zdolności i pasji przez uczestników konkursu; zachęcenie mieszkańców gminy do rozwijania zainteresowań w zakresie historii gminy i zabytków na jej terenie.

Prace konkursowe należy dostarczyć do 12.05.2017 do siedziby organizatora, która mieści się w Szkole Podstawowej im. J. Lompy w Lubszy. Jury konkursu dokona oceny prac do dnia 19.05.2017.

W ramach projektu, w trakcie trwania konkursu, tj. 10 maja o godz. 15:00 odbędą się warsztaty z rysunku i malarstwa  dla osób zainteresowanych.

Regulamin konkursu

(KS)

Projekt „Znane i nieznane zabytki gminy Woźniki – konkurs plastyczny”
został dofinansowany przez Gminę Woźniki w dziedzinie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2017 roku