„Styl gotycki wyklucza się” w Lubszy

stylGotyckiWykluczaSieZ dumą informujemy, że gmach Szkoły Podstawowej im. Józefa Lompy w Lubszy, wpisany do gminnej ewidencji zabytków, został dostrzeżony także przez twórców projektu „Styl gotycki wyklucza się” jako reprezentatywny i cenny przykład architektury modernistycznej na Śląsku.

Projekt, funkcjonujący jako facebookowy profil założony 1 stycznia 2014 roku, powstał z inicjatywy Śląskiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego, aby promować, doceniać i ocalić od zapomnienia architekturę modernistyczną, która zachowała się w województwie śląskim.  Na profilu znaleźć można zbiór fotografii ukazujących przykłady międzywojennej  architektury w śląskich miastach, wraz z dokładnymi opisami, datami powstania i imionami projektantów poszczególnych gmachów. Opiekę merytoryczną nad projektem sprawuje Anna Syska, oprawą wizualną zajmuje się Tomasz Kiełkowski.

Cieszymy się z wyróżnienia lubszeckiego budynku, tym bardziej, że zbiega się ono ze świętem Lubszy, jakim jest jej 700-lecie!