Rezerwat przyrody Góra Grojec

OLYMPUS DIGITAL CAMERARezerwat przyrody Góra Grojec – rezerwat położony na terenie gminy Woźniki w województwie śląskim na obszarze wzniesienia Góra Grojec, utworzony 31 października 1996 roku. Rezerwat wchodzi w skład nadleśnictwa Koszęcin. Powierzchnia rezerwatu wynosi 17,53 ha.

Obejmuje on izolowane, wapienne wzgórze porośnięte lasem bukowym. Obok buka pospolitego występują na obszarze rezerwatu świerki, jodły, jawory, graby, rzadziej dęby, lipy czy klony. Licznie występują krzewy leszczyny. W runie lasu rosną m. in. chronione prawnie rośliny zielne jak wawrzynek wilczełyko, lilia złotogłów, zanokcica skalna, konwalia majowa, czworolist pospolity i kokoryczka wonna.

Urozmaicony skład gatunkowy drzewostanu oraz bogaty podszyt umożliwiają bytowanie szeregu gatunków ptaków, jak bażant łowny, czyż, dzięcioł duży, słowik rdzawy, sójka, zięba, kilka gatunków sikor i in. Z płazów spotykana jest m. in. ropucha szara, z gadów – żmija zygzakowata i padalec zwyczajny. (…)

Źródło: Wikipedia, na podstawie: Marcin Plaza, Wapienne wzgórze – Góra Grojec, w: „Przyroda Górnego Śląska” nr 45 jesień 2006, s. 7, ISSN 1425-4700.

Fot. Bronisława Kamińska